Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Jobba utomlands

Internationell arbetserfarenhet är ofta till nytta. Språkkunskaperna blir bättre, du får fler kontakter och du lär dig självständighet av att vara i en främmande kultur. En finländsk medborgare kan arbeta i ett annat ETA-land med samma rättigheter och skyldigheter som landets egna medborgare. Utanför ETA-länderna krävs oftast arbetstillstånd.

EURES är ett europeiskt arbetsförmedlingsnätverk dit även Finlands arbets- och näringslivsförvaltning hör. EURES hjälper arbetssökandena att röra sig i ETA-länderna. Arbets- och näringsbyråerna förmedlar inte arbetsplatser utanför området men kan ge information också om praktik- och jobbmöjligheter i dessa länder. Om du vill åka utanför ETA-länderna ska du själv reda ut vilka arbetstillstånd som krävs och hur de söks. De olika ländernas representationer hjälper dig.

En möjlighet särskilt för unga är att åka som au pair. Oftast bor au pairen i familjen, sköter barn och gör hushållsarbete. Au pairen har rätt att få fickpeng och måltider samt inkvartering. Au pair-jobben publiceras inte på arbetskraftsbyråns sidor. Utan de förmedlas av flera organisationer så som föreningar och privata arbetsförmedlingsföretag.

Då du åker utomlands bör du beakta dina språkkunskaper och din sektors arbetssituation i landet du åker till. Förmågan att anpassa sig till en annan kultur och ett nytt land är viktig. Dessutom bör du ta reda på om landets beskattnings- och socialskyddssystem. En noggrann planering och tillräcklig information gör det enklare för dig att resa utomlands.

Mera information om att jobba utomlands ger TE-tjänster. Läs mera på delen Utomlands och delen Frågor och svar.

Ta hand om skatteärendena innan du åker utomlands, information finns på Skatteförvaltningens sidan.

Läs mera om resande på utrikesministeriets sidor. Du kan också hitta information om finländska medborgares visum och uppehållstillstånd på utrikesministeriets sidan.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.