Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Au pair

Att åka som au pair är en möjlighet att få internationell erfarenhet och få öva på språkkunskaperna. Att jobba som au pair innebär att man bor utomlands i en lokal familj och att man deltar i familjens vardag. Till arbetsuppgifterna hör barnskötsel och hushållssysslor. Värdfamiljerna bjuder au pairen på ett eget rum, måltider och en månadsfickpeng som gengäld för arbetet. Arbetstiderna är 30-45 timmar i veckan beroende på landet och au pairen har minst en ledig dag i veckan. Au pair-perioden är oftast 6-12 månader.  

Att åka som au pair kräver ingen bestämd utbildning eller yrkeskunskaper. Tidigare erfarenheter av att sköta barn är dock en förutsättning i många program. I USA förutsätts även körkort. Oftast är au pairerna 18-30 år gamla. Åldersgränserna varierar från program till program. Unga kvinnor kan söka till programmen, och i en del länder kan även unga män söka.

Au pairen har ofta möjlighet att gå en språkkurs i landet. I en del program betalar värdfamiljen för språkkursen. Au pairer som jobbar inom samma område ordnar ofta träffar och gemensamma verksamheter på fritiden.

Man kan åka som au pair själv eller via program som erbjuds av olika förmedlingsfirmor. Förmedlingsfirmorna hjälper den som åker med praktiska arrangemang och ger stöd vid problemsituationer. Jämför de olika firmornas utbud, priser och villkor om du väljer att använda en förmedlingsfirma.  Den som åker självständigt ska själv skaffa värdfamilj och ta hand om olika avtal och immigrationstillstånd själv. Om det uppstår problem finns det ingen förmedlingsfirma som hjälper till. Det kan vara enklare och mer bekymmersfritt att använda en förmedlingsfirma än att ta hand om allt själv.

Allmän information om att åka som au pair finns på Nuorisovaihto.fi Au pair -sidan (på finska).

Bloggar skrivna av au pairer hittar du på Cultural Care.

Förmedlingsfirmor:

Allianssi (på finska)  

Cultural Care Au Pair

Eur Au pair (på finska) 

Güetegemeinschaft Au pair (på tyska och engelska) 

International Au Pair Association (IAPA) (på engelska) 

Nordic Nannies (på finska och engelska) 

Ultima travel (på finska)  

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.