Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Trafikens länkar

Här har vi samlat länkar som ger dig som rör dig ute på vägarna mycket information.

Dina försäkringar är väl up to date? Mera information om fordonsförsäkringarna och om ersättningar finns på Trafikförsäkringscentralen.

Läs mera om vägtrafiklagstifningen på kommunikationsministeriets sidor.

Mera information om körkort, registreringar, fordonsteknik och förarutbildning finns på Trafiksäkerhetsverkets sidor.

Polisen ansvarar för trafikövervakningen och bestraffningarna, läs mera på Polisens sidor.

Du hittar trafikinformation på Trafikverkets sidor.

Du kan fråga din kommuns trafikplanering om saker som gäller trafikmiljöer i tätorter, om lokala trafiklösningar och om vägunderhållet.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.