Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Bilkörning

Den unga själv spelar störst roll då det är frågan om att minska de unga chaufförernas trafikolyckor. Redan från första början lönar det sig att anamma ett förutsägande körsätt där chauffören reserverar tillräckligt med utrymme att agera rätt i god tid även i överraskande situationer.

De unga chaufförernas olycksrisk minskar då körerfarenheten ökar.En oerfaren och ung chaufför kan inte alltid fästa uppmärksamhet vid sådant som kan orsaka fara. Mängden trafikskador som sker bland dem som kör första året är enligt försäkringsstatistiken tre gånger så stor jämfört med dem som redan har kört i tre år.

Att följa hastighetsbegränsningarna och andra trafikregler, att använda säkerhetsbälte och att endast köra nykter är viktiga sätt att förhindra trafikolyckor och de gör att även följderna av en möjlig trafikolycka blir lindrigare. Det är inte bara chaufförens skick som är viktigt, utan även fordonet bör vara i god kondition. Visst är väl däcken och lamporna i skick?

Säkerhetsbältet bör enligt lagen användas både i fram- och i baksätet av fordonet under färden. Ett tvärstopp i låg hastighet får passageraren i baksätet att snabbt och smärtsamt flyga framåt, om säkerhetsbältet inte är fastspänt som det borde. Då äventyras även säkerheten hos den i framsätet. Ett tvärstopp i en hastighet på 50 kilometer i timmen gör att massan hos personen eller saken som flyger framåt blir fyrtio gånger större. Hur mycket skulle du väga i en sådan krock?

Testa din vikt på Mustavyö.fi på finska.

Mera information om att använda säkerhetsbälte finns på Trafikskyddets sidan

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.