Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Att gå och cykla

Till fotgängare räknas till exempel personer som går, åker skateboard, rullskridskor eller som tar sig fram på sparkbräde eller sparkstötting. Cyklisten använder ett fordon men är fotgängare då han leder cykeln. I en likvärdig korsning bör man alltid väja för det fordon som kommer från höger.

Enligt vägtrafiklagen ska en fotgängare i allmänhet under mörka tider använda en reflex då han eller hon går ute i trafiken. I dagens utbud av reflexer finns det säkert en E-godkänd reflex i varje stil och smak. En reflekterande dekoration räcker nödvändigtvis inte till för att uppfylla kvalitetskraven på reflexer.

Hjälmen är cyklistens basutrustning. Enligt forskningar skyddar cykelhjälmen effektivt huvudet från att ta skada i en olyckssituation. Affärerna har ett stort utbud av hjälmar så det lönar sig att leta efter den som passar dig bäst.

Hjälmen ska vara lagom stor och den ska fästas så att den inte flyger av huvudet om en olycka sker. En hjälm som fästs korrekt skyddar även pannan och hänger inte på bakhuvudet. Om den tar stöt, om den faller från en hög plats eller om den utsätts för djupa skråmor ska hjälmen bytas ut mot en ny.

Fotgängar- och cyklistreglerna hittar du på Trafikskyddets material.

Testa hur bra eller dåligt du syns i mörkret utan reflex eller med reflex på Trafikskyddets animation.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.