Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Rättigheter och skyldigheter

Det viktigaste som hyresgästen ska komma ihåg är att betala hyran senast den dag som står på avtalet. I avtalet finns även hyrans storlek och grunderna för hur hyran kan höjas. Oftast kan hyran höjas endast enligt de höjningsvillkor som finns i avtalet eller om hyresgästen går med på förhöjningen. Hyran kan också höjas ifall bostaden grundrenoveras eller någon annan renovering görs som höjer bostadens nivå utförs.

Om du av någon orsak inte kan betala hyran i tid ska du genast meddela hyresvärden om detta. Det är möjligt att förhandla om att skjuta fram betalningen. Du kan inte skjuta fram hyresbetalningen i all evighet utan du ska betala den i utsatt tid. Hyresgästens är skyldig att ta väl hand om bostaden. Hyresgästen får inte renovera bostaden utan hyresvärdens tillstånd. Hyresvärdens uppgift är att se till att lägenheten repareras och underhålls.

Om något i din hyresbostad går sänder ska du genast kontakta hyresvärden och fastighetsskötaren. Hyresgästen är ansvarig för de skador på bostaden han eller hon orsakat, och även för sådana som gästerna orsakat. Kom ihåg att tystnaden oftast börjar klockan 22 eller 22.

Till hyresgästens rättigheter hör att få bo i en lägenhet i gott skick där till exempel kylskåpet och värmen funkar. Om hyresvärden inte tar hand om reparationer som behövs har hyresgästen rätt att häva avtalet. Detta gäller även i sådana fall där boendet i bostaden orsakar en hälsofara för invånaren.

Om en renovering utförs som påverkar boendetrivseln, till exempel en rörrenovering, har invånaren rätt att få sänkt hyra under den tid renoveringen påverkar boendet.

Även en hyrd bostad är ett eget hem. Hyresvärden har inte rätt att komma in i bostaden utan ditt tillstånd, fastän han eller hon äger bostaden. Om en renovering måste utföras eller om bostadens skick av annan orsak måste granskas kommer hyresgästen och hyresvärden tillsammans om när det är bäst att besöka bostaden.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.