Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Då boendet upphör

Om du bestämmer dig för att byta bostad ska du säga upp ditt tidigare hyreskontrakt skriftligen en månad tidigare. Om hyresvärden avslutar hyreskontraktet ska han eller hon göra detta tre månader i förväg. Om avtalet har gällt i minst ett år har hyresvärden ett halvt års uppsägningstid. Uppsägningstiden kan inte förkortas genom avtal.

Ett tidsbundet avtal upphör det datum som man bestämt. Om du vill säga upp avtalet innan detta måste du ha hyresvärdens tillstånd eller ett domstolsbeslut.

Hyresvärden kan säga upp hyreskontraktet när som helst med motiveringar som är enligt god sed. Sådana är till exempel att hyresvärden själv behöver bostaden eller tänker sälja den. Då ska hyresvärden ge en skriftlig uppsägningsanmälan där hyreskontraktets uppsägningsdag framkommer samt orsaken till uppsägningen.

Om hyresgästen upprepade gånger inte betalar hyran kan hyreskontraktet hävas. Avtalet kan hävas även i de fall där hyresgästen överlåter bostaden åt någon annan på sätt som strider mot lagen. I dessa fall behöver hyresgästen inte ens varnas utan avtalet kan hävas med det samma. Hyresgästen för först en varning om lägenheten används för andra avsikter än de som står i avtalet, om hyresgästen lever ett störande liv i bostaden, om hyresgästen inte sköter om bostaden eller söndrar den. Varningen är tänkt för att ge hyresgästen en möjlighet att ändra sitt beteende.

Flyttdagen är vardagen efter det datum avtalet upphör, om inget annat bestäms. På flyttdagen ska hyresgästen lämna hälften av bostaden för användning av hyresvärden och nästa dag ska hela lägenheten överlåtas. Flytten sker enklast då den gamla invånaren, hyresvärden och den nya invånaren kommit överens om spelreglerna.

Då hyresavtalet upphör ska hyresvärden utan dröjsmål återbetala garantihyran åt hyresgästen ifall alla hyror är betalda och bostaden är i skick. Tillsammans med hyresvärden och möjligen med den nya invånaren kommer ni överens om hur nycklarna överlåts.

Inflyttarens minneslistan hittar du på Ungdomsliv.fi sidor.

Spelregler för hur avtalet sägs upp finns på Vuokraturva sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.