Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Utan studieplats

Alla kommer inte in på den studieplats de önskar och varje år blir en del unga helt utan studieplats. Ju populärare studieplats man söker till desto större är konkurrensen.

Om du missade studieplatsen på grund av medeltalet på nians betyg så kan du höja vitsorden på tionde klass. På tionde klass funderar man över studie- och karriärsval och alla får en individuell läroplan. Efter tionde klass är det igen på nytt möjligt att söka in till den skola man vill med bättre vitsord och med mer erfarenhet.

Då grundskolan tar slut kan det också hända att du inte alls vet vad du vill studera eller hurdan karriär du är intresserad av. Det är möjligt att söka till förberedande utbildningar till exempel:

-tionde klassen
-utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning – VALMA
-utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning – LUVA.

Ansökningstiden är 24.5—26.7.2016. Du kan också söka till folkhögskolan på våren och på sommaren.

Utbildningen som handleder för grundläggande yrkesutbildning räcker cirka ett läsår (60 kompetenspoäng). I början av studierna får du en personlig studieplan (PSP), där det ingår info om dina studier och hur studierna framskrider. Inom utbildningen kan du förbättra dina färdigheter i informationssökning, utveckla dina språkkunskaper, bekanta dig med olika branscher, förbättra dina studie- och livsfärdigheter, bekanta dig med arbetslivet och bekanta dig med olika möjligheter till fortsatta studier.

I utbildning som förbereder invandrare för gymnasium kan du höja vitsord och utveckla studiefärdigheter som krävs i gymnasiet. I vuxengymnasiet kan du höja vitsord och bekanta dig med gymnasieutbildning.

Ett bra alternativ är också de ungas workshopverksamhet. Genom workshopparna får man färdigheter som behövs i arbetslivet och i studierna. Att lära genom att göra under handledning är ett säkert sätt att få kontakt med en bransch som intresserar och ger vardagen rutin och regelbundenhet. I Finland finns det cirka 250 olika workshops och årligen deltar cirka 20 000 personer i deras verksamhet. Kommunerna, föreningar och organisationer står till exempel bakom workshopparna. Mera information får du av din studiehandledare eller på arbets- och näringslivscentralen.

En del blir överraskade av att de blev utan studieplats, medan andra förväntade sig att det ska ske. Bli inte stående utan fortsatta planer, eftersom det finns alternativ som du kan bekanta dig med.

De arbetslösa som blir utan studieplats efter gymnasiet kan söka till kostnadsfria arbetskraftsutbildningar. Utbildningens målsättning är möjligheterna att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Därför är den skräddarsydd att vara praktisk och kan innehålla att man lär sig i arbetet. Du söker till utbildningen via arbets- och näringslivsbyrån och cirka hälften av alla sökande får studieplats.

Läs mera om workshopparna på Nationella verkstadsföreningen rf -sidor. (kort på svenska)

Läs mera om ungdomsgaranti på Ungdomsliv.fi.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
tis, 07/21/2020 - 11:11
Hej,
Jag är från Ryssland. Jag är inbjuden till kursen
https://www.axxell.fi/4-delar
migr.fi säger att de kan ge mig ett uppehållstillstånd om jag får finsk examen (diplom)
kursen avslutas i februari 2021
Var rekommenderar du mig att fortsätta mina studier eller arbeta från mars 2021?
ons, 08/05/2020 - 09:11
Hej och tack för meddelande. Det är svårt att direkt rekommendera var du kunde fortsätta efter kursen. Jag borde känna till din backgrund och förhoppningarna. Jag rekommenderar att du bekantar med olika alternativ. Du kan bekanta med gemensam ansökan på Studieinfo.fi-webbplats (https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensam-ansokan/).
Hälsningar, Mika | Ungdomsliv.fi