Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin som erbjuder alla under 25 år och alla nyutexaminerade under 30 år en utbildnings-, praktik-, workshop- eller arbetsplats inom tre månader från att personen anmält sig arbetslös. Samma gäller även nyutexaminerade som är under 30 år. Ungdomsgarantin garanterar även att alla som just slutat grundskolan ska få en utbildningsplats. Målsättningen är att främja ungdomarnas sysselsättning.

Då den unga anmäler sig som arbetslös görs en sysselsättningsplan upp. Där kommer man överens om åtgärder som arbets- och näringsbyrån erbjuder den unga innan den tredje arbetslöshetsmånaden är slut. Planen måste göras upp inom två veckor från det att arbetssökningen inletts. Det är både den arbetssökandes och arbets- och näringsbyråns skyldighet att delta i detta.

Yrkesvals- och karriärplaneringstjänsten hjälper till att hitta den egna karriärstigen. Det erbjuds till exempel korta kurser, så som karriär-, arbetssöknings- och arbetskurser. Arbetsprövningen gör det möjligt att skaffa arbetserfarenhet från olika branscher med tidsbundna jobbuppdrag. Det kan även hjälpa till med att hitta en intressant bransch. Man försöker göra det enklare för främst nyutexaminerade unga att få jobb med hjälp av lönestödet som betalas ut till företaget som anställer den unga.

Det är möjligt också för en ung person under 30-år att utföra en yrkesutbildning ifall dennes utbildning endast består av grundskolan.

Hör du till ungdomsgarantin? Läs mera på Arbets- och Näringsministeriets Ungdomsgaranti -sidor.  

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
mån, 10/12/2020 - 11:23
Hej jag blir som ni tycka