Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Studier utomlands

Finland har mångsidiga studiemöjligheter men du kan även ha nytta av att studera utomlands. Internationella erfarenheter, en bättre språkkunskap och nya vänner gör livet rikare och ökar på möjligheterna att få jobb.

Man kan studera utomlands både som ung och som vuxen och tiden där kan variera från en vecka till flera år. För många unga är en språkkurs på ett par veckor i till exempel England den första erfarenheten av att vara självständiga och internationella.

Om en minderårig vill utföra en hel examen utomlands krävs tillstånd från vårdnadshavaren. Det är inte ens möjligt för en ung att bo ensam i alla länder. Sådana här saker, så som även andra arrangemang i landet, bör man ta reda på i god tid innan det slutliga beslutet om att åka. Studierna utomlands kan skilja sig mycket från de finländska sätten och studierna är inte gratis överallt. Till exempel kan storleken på läsårsavgiften överraska.

Utbytesstudier är ett populärt sätt att studera utomlands. Studeranden vid yrkeshögskolor och universitet kan åka utomlands genom ett utbytesprogram och många utbildningsprogram uppmuntrar starkt till att åka utomlands. Även gymnasister och yrkeselever kan åka som utbyteselev. En del läroverk deltar i internationella projekt som hjälper till med att tryggt åka utomlands. Mera information om dessa ges av skolans studiehandledare.

Grundskolelever kan få delta i en kort vistelse utomlands om skolan har till exempel vänskolverksamhet eller skolan är del av ett internationellt projekt.Om utlandet intresserar lönar det sig att ta reda på saker på förhand.

Varje resa för med sig något oväntat och oplanerat men en noggrann förberedelse ökar på erfarenhetens trygghet och gör att du får mest ut av resan. Erfarenheterna utomlands är ofta sådana som man kan komma ihåg ännu som gammal och i bästa fall är souveniren en stark språkkunskap, en modighet att agera självständigt och bestående vänförhållanden.

Vill du utomlands? Tips finns på Maailmalle.net. Om du vill studera utomlands, information hittar du på Studieinfo.

Läs också information på Fpa sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.