Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Läroplikt

I Finland råder en lagstadgad läroplikt. Detta innebär att varje barn ska gå grundskolan eller på annat sätt skaffa kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningen. Läroplikten börjar oftast det år då barnet fyller sju och avslutas då grundskolans lärokurs är avslutad eller då det gått tio år från att läroplikten inleddes.

Den finländska grundskolan är känd ute i världen. I Finland får nästan alla barn avgångsbetyg från grundskolan. Vårdnadshavaren har ansvaret för barnets skolgång och bör se till att läroplikten blir utförd. Om vårdnadshavaren inte fullföljer sin plikt kan han till och med få ett bötesstraff.

Kommunen ordnar grundundervisningen. Kommunen hänvisar även en skola åt den läropliktiga där eleven ska gå. Det är i vissa fall möjligt att byta skola, men det finns ingen automatisk rätt att byta skola, om inte orsaken är till exempel att familjen flyttar. I det fal kan skolan bytas ut.

Läroplikten kan även fullföljas utan att gå i någon egentlig skola, eftersom Finland inte har skolplikt. Eleven måste ändå fullfölja läropliktens innehåll, oavsett hur studierna sker. Lärokursen kan avläggas till exempel genom hemundervisning. Då ansvarar vårdnadshavaren för att ordna utbildningen och skaffa utbildningsmaterial. En elev som får hemundervisning har ingen rätt till kostnadsfri skolmat, skolhälsovård eller andra förmåner som kommunen erbjuder grundskolans elever.

Ibland kan familjen flytta utomlands då barnet ännu går i grundskolan. Också då ansvarar föräldrarna för barnets utbildning. Beroende på vart man flyttar finns det till exempel en lokal skola, en internationell skola eller en finländs grundskola i landet eller så kan man ordna hemundervisning.

Läs mera om läroplikt och skola på Utbildningsstyrelsens sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.