Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Läroavtal

Läroavtal betyder en yrkesutbildning som baserar sig på ett tidsbundet arbetsavtal under vilket man dessutom studerar på ett yrkesläroverk eller en vuxenutbildning. Studierna och inlärningen i arbetet stöder varandra.

Till exempel personer som helt saknar yrkesgrundutbildning kan söka sig till läroavtalsutbildningen. Den som utbildar sig söker själv sin läroavtalsplats. Arbets- och näringsbyrån hjälper till.

Den studerande och arbetsgivaren ingår ett läroavtal där avtalets giltighetstid, prövotidens läng, examen som utförs och lönegrunderna framkommer. I avtalet bestäms även de centrala arbetsuppgifterna, vem som ordnar den teoretiska undervisningen och hur studierna faller under utbildningstiden, de ansvariga utbildarna på arbetsplatsen, ersättningen som betalas ut åt arbetsgivaren samt andra faktorer som är väsentliga för studierna.

Utbildningens arrangör, dvs. läroavtalsbyrån eller läroverket som ordnar läroavtalsundervisningen, godkänner alltid avtalet. Branschens kollektivavtal efterföljs i läroavtalet. Som en del av utbildningen bör möjlighet att ge en fristående examen ordnas.

Läroavtalsutbildningen bör utföras ändamålsenligt. Genom att regelbundet delta i de teoretiska studier som krävs och genom att göra de uppgifter som krävs under övervakning av arbetsgivaren får du en stark kunskapsgrund för framtiden.

Läs mera om läroavtalet på Utbildningsstyrelsens sidor.  

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.