Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Invandrarnas studier i Finland

Med invandrare avses flyktingar, återvändare och andra utlänningar samt i vissa fall även asylsökande. Även de har rätt till samma grundutbildning som finländarna. Läropliktsåldern är 7-17 år.

Åt invandrarna erbjuds språkkurser som ordnas för personer i alla åldrar antingen på finska eller på svenska. Avsikten är inte att tränga undan det egna modersmålet eller kulturidentiteten och även tidigare studier i hemlandet kan beaktas.

Man kan studera finska och svenska på yrkesmässiga vuxenutbildningscentrum, på folkhögskolan, på medborgarinstitutet på vuxengymnasiet, på universitetens och högskolornas språkcentrum och på sommaruniversitetet. I studierna övar man på att förstå tal och text, att tala, skriva och man går igenom satsstrukturer och ordförråd. En person som söker finländskt medborgarskap bör uppvisa ett officiellt intyg på minst nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska.

Efter grundutbildningen kan invandrarungdomen söka in till antingen fortsatta studier eller till grundutbildningens tilläggsklasser eller andra förberedande grupper. Kommunen kan ordna en tilläggsutbildning på cirka ett år för en ungdom som efter läroplikten behöver stärka sina studier. Så kan man säkra bättre möjligheter att klara sig på gymnasiet eller i yrkesstudierna. Om en sökande till yrkesgrundutbildningen eller till yrkeshögskolan har ett modersmål som är ett annat än skolans undervisningsspråk kan ett språkprov ordnas för den sökande.

Invandrare söker till gymnasiet via den allmänna elevantagningen. Grundkravet är att man har fullgjort sin läroplikt eller har motsvarande kunskaper. Om den sökande saknar finländsk grundutbildning lönar det sig att kontakta gymnasiet redan innan ansökning. Man söker direkt in till vuxengymnasierna.

Efter att grundutbildningen är avslutad kan man söka till yrkesutbildningar. Dit söker man via gemensam antagning. Om den sökande saknar avgångsbetyg från finländsk skola kan den sökande antas genom antagning enligt prövning. I antagning genom prövning kan den som ordnar utbildningen på basis av särskild orsak acceptera ett visst antal studerande (högst 30 %) oavsett deras urvalsprovpoäng. Sådana särskilda orsaker kan vara till exempel hälsoorsaker, inlärningssvårigheter och sociala orsaker.

Efter yrkesskolan eller gymnasiet är det möjligt att söka in till yrkeshögskolan eller universitetet:

Mera information om utbildning för invandrare hittar du på Utbildningsstyrelsens sidor.

Läs mera om språkkunskap om du vill bli finsk medborgare på Utbildningsstyrelsens sidor.

Information om studier i Finland hittar du på Study in Finland på engelska, Studieinfo och Undervisnings- och kulturministeriets sidor

Grundinformation om Finland hittar du på TE-tjänsters sidor.


Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.