Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Finansiering av studier

Det är i huvudsak gratis att studera i Finland. Med detta vill man garantera att alla har likadana möjligheter att utbilda sig oavsett till exempel familjens förmögenhet. Samhället stöder också studierna.

Studiestödet som består av studiepenning, bostadstillägg och ett studielån garanterat av staten är den studerandes viktigaste inkomstkälla. Studiestödet kan fås från 17-års ålder vidare för heltidsstudier studier på yrkesskola och gymnasiet samt på yrkeshögskola eller universitet som vara i minst två månader.

Många studeranden finansierar sina studier även med att jobba vid sidan av studierna. Det är ett bra sätt att tjäna lite extra och samtidigt få en känsla för arbetslivet och kontakter. Det kan dock sakta ner studierna och kan på lång sikt vara tungt. Det är viktigt att hitta en lämplig jobb- och studietakt: det måste även finnas tid för vänner och vila.

Att studera vid sidan av studier inverkar nedsänkande på studiestödet. FPA berättar hur mycket du får tjäna utan att förlora stödet. Om du har fått för mycket stöd kan FPA begära det tillbaka. Ta kontakt med FPA om du märker att inkomstgränserna överskrids. Det är billigare att frivilligt återbetala stödet och då bevaras stödmånaderna också för senare bruk.

Du kan också finansiera studierna med bidrag och stipendier. Dessa beviljas av olika fonder och stiftelser och de kan ansökas för till exempel utomlandsstudier, examensarbetet eller fortsatta studier. En del av stipendierna är riktade till särskilda grupper, så som åt svenskspråkiga eller studeranden inom en viss bransch. Instruktioner för ansökning får du direkt från den instans som beviljar stipendiet.

Läs mera om olika stödformer på Studieinfo.

Fpa sidor hittar du information om studiestödet.

Mera om stipendier och bidrag hittar du på Finlands studentkårers förbunds sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.