Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Efter grundskolan

Läroplikten avslutas i och med nians avgångsbetyg. Senast i det skedet är det lönt att fundera på vad du vill göra i framtiden. Vilka är mina styrkor och vad vill jag absolut inte göra? För en del har det länge varit klart var man vill studera medan världen ännu är full av frågetecken för andra. Det finns massor av valmöjligheter.

Gymnasiet tar oftast tre år och under åren ska eleven gå minst 75 kurser. Studierna består av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Man kan påverka sin egen kursbricka och betona de ämnen som intresserar mest. Man kan också välja en specialklass, som tyvärr inte finns på alla orter. Specialgymnasiet kan till exempel vara idrotts- eller musikinriktat och till de mest populära gymnasierna kan det krävas ett högt medeltal. Från gymnasiet får man en studentexamen.

Ett annat alternativ är en yrkesmässig grundutbildning. Den erbjuds av till exempel yrkesläroverk, folkhögskolor och yrkesspecialläroverk. Utbildningen leder till en grundutbildning som omfattar 180 kompetenspoäng varav vilket minst 30 kompetenspoäng är inlärning i arbetet. Studietiden varierar enligt den egna takten, tidigare studier och möjlig tidigare arbetserfarenhet. Efter grundutbildningen är det möjligt att söka sig ut i arbetslivet eller utföra fortsatta studier på yrkeshögskolan eller universitetet.

Läroverken samarbetar ofta med varandra. Detta gör det möjligt att utföra både yrkesutbildning och gymnasiets lärokurs samtidigt. Fråga din studiehandledare om alternativen.

En 15-åring kan ingå läroavtal. Då skaffar eleven själv en läroavtalsplats och utför teoristudierna på ett bestämt läroverk enligt den uppgjorda tidtabellen. Läroavtalsutbildningen kan ordnas som en yrkesgrundutbildning i alla grundexamina. Ditt lokala läroavtalscentrer eller –byrå hjälper med att göra upp läroavtalet och ger råd i praktiska ärenden.

Om du inte ännu vet vad du vill göra efter grundskolan, eller om avgångsbetygets vitsord inte är tillfredsställande, är tionde klassen ett alternativ. Under det året försöker man göra elevens planer klarare och höja på vitsorden. Det är även möjligt att delta i yrkesstarten där man mångsidigt bekantar sig med olika branscher och deras krav. Under yrkesstarten är det ofta även möjligt att höja på avgångsbetygets vitsord.

Det är även möjligt att söka in på folkhögskolor. De erbjuder flertalet kurser och erbjuder även möjligheten att utföra gymnasiets eller yrkesgrundutbildningens lärokurser.

Läs mera om dina lägenheter efter grundskolan på Studieinfo.  

AVO yrkesvalsprogrammet kan du hitta på TE-tjänsters sidor.

Yrkesinfo är en arbets- och näringslivsministeriets webbtjänst som erbjuder information om yrken och branscher. Läs mera på Yrkesinfo.

Mera om folkhögskolorna hittar du på Folkhogskolor.fi.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.