Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Då du inte vet vad du vill rikta in dig på

Efter grundskolan ställs vi inför ett val. För en del är valet självklart, medan andra inte har en aning om hur den egna framtiden kommer att se ut. Om situationen är oklar lönar det sig att tala med studiehandledaren redan i god tid. Studiehandledaren kan berätta om olika alternativ och ni kan tillsammans kartlägga dina styrkor och framtidsönskemål. Tala även med dina närstående: du kan få goda tips.

I de största städerna finns det servicepunkter med låg tröskel för unga där det arbetar proffs inom olika branscher. Du kan tala med dem om tankar och planer kring din farmtid.

Även en yrkesvalspsykolog kan hjälpa. Psykologen hittar du på arbets- och näringslivsbyråns karriärplaneringstjänst och servicen är gratis men kräver att du bokar tid. Yrkesvalspsykologens tjänster kan användas både av unga och av vuxna. Under träffarna reds kundens förutsättningar, målsättningar och alternativ ut och man försöker skapa en lämplig karriärplan. Som stöd för tjänsten används till exempel lämplighetstester, arbets- och studieförsök och hälsoundersökningar.

Hjälp finns även på webben. Till exempel ger AVO yrkesvalsprogrammet information om nästan 300 yrken och berättar hurdan utbildning yrket kräver.

Det lönar sig inte att bli utan att göra efter skolan bara för att du inte är säker på vad du vill göra i framtiden. Genom att söka till en utbildning, tionde klass eller kanske en workshop får du inte bara rytm i vardagen utan även en språngbräda för kommande studier. För många klarnar det först under studierna vad de verkligen vill göra som stora.

Information om olika yrken hittar du på Yrkesinfo.

Vad blir jag som stor? Läs mera om vilket yrke ska du välja på TE-tjänsters sidor.  

Frågor om studierna? Mera information om studierna hittar du på Studieinfo.fi.   

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.