Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Vem lyssnar, var får jag hjälp?

Det är jättebra om du är modig och ingriper om någon av dina nära och kära har ett beroendeproblem. Ta även itu med ditt eget beroendeproblem så snabbt du kan. Ju tidigare man söker efter hjälp desto bättre är det. Vem som helst som blir orolig kan ingripa. Ingen kan göra ändringen själv. Om problemet förlängs blir det ofta värre och mer omfattande.

Om du går i skolan eller studerar är det mest naturligt att vända sig till skolhälsovårdaren. Du kan även börja behandla saken med ett besök hos en hälsovårdare eller läkare på hälsovårdscentralen. I Finland finns även A-klinikstiftelsen och du hittar kontaktuppgifterna till din närmaste enhet på deras hemsida.

Ibland hänger rusmedelbruket ihop med våld. Då ska du ringa 112. Tveka inte utan ring efter hjälp om situationen är svår och krånglig. Rädslan är en bra mätare: alltid då någon av de närvarande känner rädsla måste man få hjälp. Gärningsmannen har ansvaret för våldet och han eller hon försämrar sin egen och sin familjs välmående. Förbundet för mödra- och skyddshem hjälper barn och familjer som är i nöd.

Om du funderar över något och inte vet vem du ska fråga råd av, kan du vända dig till Mannerheims barnskyddsförbund. På det kostnadsfria numret 116111 kan du diskutera med en pålitlig och trygg vuxen.

En vuxen som lyssnar, läs mera på Nuortennetti på finska.

Hitta närmaste enhet på A-klinikstiftelsens sidan på finska.

När du är orolig för till exempel dina föräldrars rusmedelsbruk, läs mera på Varjomaailma.

Hjälp för barn och familjer finns på förbundet för mödra- och skyddshem.


Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.