Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Medicin

Man kan även bli starkt beroende av läkemedel, beroendet är både kemiskt och psykiskt. Till exempel är risken för att bli beroende av lugnande medicin större än för alkohol. Abstinenssymptomen kan vara allvarliga, till och med livshotande.

Starka läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet, så som starka smärtstillande mediciner, gör att ovana användare känner sig berusade. Man ska inte köra motorfordon om man är påverkad av sådana mediciner; den röda triangeln på förpackningen är en varning för detta. Även andra läkemedel med röd triangel kan göra dig trött. Dessa mediciner rekommenderas inte för unga eftersom beroendet kan uppstå snabbt och utan att du märker det.

Använd medicin endast då du verkligen behöver dem. Medicinen är personlig. Att låna eller köpa medicin från en kompis är det samma som att missbruka dem.

Då du får ett recept ska du följa läkarens eller den övriga vårdpersonalens instruktioner. Ta inte medicin i syfte att bli berusad, eftersom följderna kan vara oförutsägbara. Medicinens samverkan med till exempel alkohol kan ha förödande konsekvenser. Att använda medicin och alkohol tillsammans gör risken för biverkningar flera gånger större.

Om du tagit en överdos av medicin eller någon i din närhet har medicinförgiftning ska du genast ringa till nödnumret 112. Minuterna kan vara avgörande. Även Giftinformationscentralen hjälper dygnet runt på nummer (09) 471 977 (direkt) eller (09) 4711 (växeln)

Mera information finns på Droglänken.fi.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.