Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Identifiera ditt förhållningssätt

Att vara beroende innebär ett tvångsmässigt förhållande till olika ämnen eller aktiviteter. Att vara beroende av ett ämne innebär att man är fäst vid alkohol, droger, medicin eller nikotin till exempel. Aktiva beroenden är till exempel spelberoende och internetberoende.

Vad anser du om beroende? Nästan alla känner någon som har problem som man nödvändigtvis inte diskuterat, även om en öppenhet är bättre i den här saken än att inte tala om sakerna. Identifierar du något beroende hos dig själv? Om du gör det kan du fundera på hur det påverkar dig och dina nära.

Det är nödvändigtvis inte själva ämnet eller aktiviteten som är föremål för beroendet, utan den upplevelse eller känsla som det ger. Vid hasardspel kan denna känsla vara spänning. Sakta men säkert kan ett tvångsmässigt och allt djupare intresse samt förlust av kontroll utvecklas. Det finns inte bara en orsak för varför beroende utvecklas.

Om du identifierar drag hos dig själv som kan peka mot beroende så betyder det inte att du är sämre eller mer misslyckad människa. Det är viktigt att du inser situationen och är redo att söka hjälp. Till exempel kan ett rusmedelsberoende börja som rätt ung och fortsätta genom livet. Därför leder hemlighållande eller ett svartvitt tankesätt inte framåt.

Du kan ha någon i din allra närmaste krets som har ett beroendeproblem. Hur du förhåller dig till denna person säger även mycket om dig själv. Är du förstående eller dömande? Vill du diskutera saken öppet eller undviker du ämnet?

Du kan fundera på dessa frågor ensam och med dina närstående. Det är bra om du kan tala om saker som du funderar på med en pålitlig vuxen, så som kanske en lärare eller en idrottstränare. Ibland kan en utomstående se situationen klarare och hjälpa dig förstå dina känslor.

Mera information:

Beroende som individuellt problem - Droglänken.fi

Thl.fi

Peluuri.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.