Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Droger

Droger är olagliga rusmedel som kan tillverkas antingen artificiellt eller också från växter. De vanligaste drogerna är amfetamin, extacy, heroin, kokain, cannabis och LSD.

Amfetaminet påverkar i flera timmar och orsakar överenergiskhet, känslor av självsäkerhet samt känslor av sexualitet och kraftfullhet. Oönskade konsekvenser är till exempel virrighet, sinnesrubbningar och paranoja, darrningar, torr mun och ökad hjärtverksamhet. Uppträdandet kan bli aggressivare och oroligare och långvarigt bruk kan påverka hela personligheten.

Extacy klassas som ett mycket farligt narkotiskt medel. Det piggar upp, ger en kraftig känsla av gott humör och ökar på den fysiska prestationsförmågan och självsäkerheten. Verkningen varar i 4-6 timmar. Extacy kan orsaka rörelsestörningar, muskelkramper och aptitlöshet. Dessutom höjer det blodtrycket och pulsen och orsakar störningar i temperaturregleringen och tandgnissel. Ett långvarigt bruk ökar risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning samt för bestående hjärnskador.

Heroin hör till opiaterna och verkar förlamande på centrala nervsystemet. Detta innebär till exempel en risk för andnöd. Effekterna är känslor av välbehag och sömnighet men även illamående. En överdos av heroin leder till att livsfunktionen lamslås och till en djup medvetenlöshet, dvs. koma, som oftast varar från några dagar till några år, ibland upp till flera år.

Kokain stimulerar och skyndar på centrala nervsystemet. Det sugs in i blodomloppet från alla slemhinnor och har klassats som ett mycket farligt narkotiskt medel. Dess effekter är bland annat känslor av välbehag, energiskhet och gladhet men effekten kan också vara den motsatta och orsaka rädsla och tillbakadragenhet. Kokainet höjer på blodtrycket och pulsen och kan orsaka upphetsning, darrningar, muskelkramper och olika hjärnrelaterade anfall, till och med medvetenlöshet och plötslig död. Kokainet blir särskilt oförutsägbart tillsammans med alkohol. Ett långvarigt bruk kan sänka inlärningsförmågan och matsmältningen och orsaka brister. Leverfunktionen störs och sömnstörningar och hallucinationer kan bli långvariga problem.

Cannabis är ett allmänt namn på produkter som fås från hampväxterna. Marihuana tillverkas av växtens torkade blommor, blad och skott medan hasch tillverkas av kådan. Cannabis förblir länge i kroppen och kan ta flera veckor på sig att försvinna. Den har både en uppiggande och lamslående effekt och den försämrar bland annat körförmågan. Cannabis gör människan antingen social eller inåtvänd och kan göra sinnesupplevelserna starkare. Stora doser kan orsaka ångest, hallucinationer, panikartade upplevelser och förvirring. Dessa symptom går oftast om då ämnets påverkan tar sult. Ett bruk som inleds som ung påverkar inlärningsförmågan och intellektets förmåga. Även om cannabis är en laglig drog i en del länder bör du komma ihåg att det inte finns något sådant som ett säkert narkotisk medel.

LSD klassas som ett mycket farligt narkotiskt ämne som orsakar hallucinationer så som synvillor och förändrade sinnesupplevelser. Du kan helt tappa förståelsen för tid och rum, eller för vem du är. Dessutom kan LSD orsaka anfall av rädsla och ångest, förvirring och paranoja. Om följden är en psykos kan den vara i några dagar eller längre. En psykos är en mental störning där verklighetsuppfattningen är fördunklad eller fel.

Narkotika används på många olika sätt och inget av dem är riskfritt. Intravenösa droganvändare är en riskgrupp vad gäller inflammationer och virusinfektioner som sprids med blodet, så som B- och C-hepatit och HIV. Droger leder ofta till ett okontrollerat bruk där drogen tar över människan vars hela liv går ut på att skaffa eller använda narkotika. Detta kan också leda till en brottscirkel då man måste skaffa pengar för att köpa droger.

Du kan göra ett drogtest på Droglänken.fi.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.