Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Alkohol

Alkohol är ett lagligt rusmedel med åldersgränser för hur man får sälja det. En person som fyllt 18 år får köpa drycker med under 22 %, så som öl, cider och vin. Man får köpa alkoholdrycker med över 22 %, så som sprit, brandy, visky och likörer, då man fyllt 20 år.

Det är förbjudet att inneha alla typer av alkoholdrycker då man är under 18 år och förbjudet att inneha starka drycker om man är under 20 år. Åldersgränsen för att sälja alla typer av alkoholdrycker på restaurang och utskänkningsområden är 18 år. Om du är myndig och förmedlar alkohol till en minderårig gör du dig skyldig till brott.

Finlands lag förbjuder föraren från att köra motorfordon om blodets alkoholhalt överskrider 0,5 promille. Tänk inte ens på att köra ett fordon med lägre promillehalter eftersom alkoholen försämrar dina tankar och reaktionshastighet. Då du agerar ansvarsfullt tänker du även på andra trafikanters säkerhet.

En liten mängd alkohol kan pigga upp och höja på humöret. Därför är det mycket vanligt att använda alkohol på olika fester. Om du vill festa utan att dricka alkohol är du inte tvungen att förklara det för någon alls. Tänk redan på förväg hur din ekonomi tål alkoholen; hur många euro fattigare är du till exempel efter en utekväll på krogen? Att köpa något annat eller att förverkliga en dröm, till exempel att resa utomlands, ger dig mer glädje – speciellt om du lyckats spara ihop pengarna.

Kom ihåg dina gränser då du dricker, eftersom alkoholen har oönskade effekter: illamående och klumpighet samt risken att råka ut för olyckor. Har du tappat bort saker, är din kondition sämre eller klarar du dina studier sämre? Anser du att du råkar ut för fler problem än andra? Om detta har hänt ska du vara ärlig med dig själv och fundera över sambandet mellan skadorna och drickandet.

Alkoholen sänker din omdömesförmåga och sänker hämningarna. Att dricka mycket på en gång kan orsaka uppkastningar, uttorkning, andningssvårigheter och medvetslöshet. Även delirium är möjligt. Alkohol kan orsaka akut inflammation på bukspottskörteln.

Vid långvarig användning kan drickandet även leda till mental tillbakagång och till olika näringsstörningar. Hos männen är impotens, skrumpnade testiklar och ofruktsamhet ofta följder av ett långvarigt alkoholbruk. Hos kvinnor kan störningar i äggstockarna, mensstörningar och ofruktsamhet uppstå. Alkoholen ökar även på bröstcancerrisken.

Testa riskerna hos ditt alkoholbruk på Droglänken.fi.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.