Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Rusmedel kan tillfälligt höja på stämningen och få dig att må bra, men de har också en sämre sida. De orsakar beroende och om användaren inte klarar av att hålla situationen i styr tar rusmedlen över. Då behöver användaren hjälp.

Rusmedlen kan delas in i olagliga, så som droger, och i lagliga, så som alkohol och nikotin. Lagligheten gör inte rusmedlen ofarliga, eftersom man även kan bli allvarligt beroende av tobaksprodukter och av alkohol. Det bästa sättet att undvika beroendets hälsoproblem och pengarna som rusmedelberoendet kräver är att helt undvika rusmedel.

De första rusmedelsförsöken sker ofta som minderårig tillsammans med kompisarna. Många upplever att situationen är tryckande och går med på att prova bara för att andra gör det. Det är ett tecken på mogenhet att kunna säga "nej tack". Goda vänner förstår nog ditt beslut.

Även spel kan orsaka beroende, idag är det väldigt lätt att spela på nätet. Till spelandet kan även höra hasardspel där pengarna byter ägare och spänningen tar över. Om du inte håller spelglädjen i styr och spelen tar för mycket pengar och tid kan du fundera på om du själv klarar av att minska på spelandet. Om svaret är nej bör du söka hjälp.

Rusmedel och beroende påverkar inte bara ditt liv utan även dina närstående. Många gräl skulle inte uppstå om parterna vore nyktra. Att använda rusmedel måttligt eller helt undvika dem är en säker och hälsosam livsstil som sparar pengar och håller sinnet och kroppen pigga. 

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.