Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Miljövård

Med miljövård avses all den förebyggande verksamhet som har för avsikt att hindra miljöföroreningar och bevara en god situation i miljön. Miljökännedomen gäller var och en och vi kan alla skydda miljön. Plikten att ta hand om miljöns läge gäller även kommunerna och staten.

Människan lever i ständig växelverkan med miljön och därför är det viktigt att öka på miljökännedomen. Då vi känner vår miljö kan vi ta bättre hand om dess mångsidighet och uppskatta den. Ett bra förhållande med naturen erbjuder upplevelser och erfarenheter. Miljöskyddet börjar med vår egen verksamhet. Vi vill alla leva i en ren miljö som börjar redan vid vår port. Skräp på marken, trasiga flaskor eller trasiga cyklar som dumpats i ett dike hör inte till en ren miljö. Det viktigaste är att se till att vi inte orsakar nedskräpning av naturen genom vår egen verksamhet.

Det finns avfall som aldrig bör hamna i naturen. Till exempel gör redan en liten mängd motorolja som hamnar i naturen en stor skada för grundvattnet. Sådant avfall kallas problemavfall och det ska förstöras enligt noggranna instruktioner.Ett skräp och dagen är en rörelse där deltagarna samlar upp skräp som andra glömt på marken. Om varje finländare skulle plocka upp ett skräp från marken varje dag skulle varje skol- eller arbetsväg sakta men säkert börja se renare ut. Rörelsen Ett skräp om dagen är aktiv ända från Australien till Lappland och för att delta räcker det med att plocka upp ett skräp om dagen och slänga det i en skräpkorg. Med ditt eget agerande kan du även vara ett exempel för andra.

Du kan också skydda miljön genom att göra inköp som beaktar miljön. Officiella miljömärken på produkter är det Nordiska miljömärket, EU:s miljömärke, EU:s energimärke och de officiella ekologiska märkena. Märkena är tänkta för att konsumenten enklare ska kunna välja produkter som belastar miljön mindre och för att öka på kännedomen om produkternas miljökonsekvenser.

Om det är möjligt så lönar det sig att gå eller cykla till affären och ta med en egen inköpskasse istället för att köpa en plastpåse. Det lönar sig alltid att plocka med livsmedel som är producerade så nära som möjligt: hellre alltså potatis än ris. Varje inköp är ett litet sätt att påverka.

På statlig nivå kan miljöskyddet ske med hjälp av lagstiftningen, av den ekonomiska styrningen så som av beskattningen av skadliga verksamheter, av särskilda frivilliga styrmetoder samt genom att öka på miljökännedomen. Miljösynvinklarna bör beaktas i beslutsfattandet och skadorna bör förebyggas och minimeras.

Miljöskyddslagen finns på Finlex sidan.

Funderar du på hur du ska slänga bort problemavfall på rätt sätt? Svaret finns på Sydvästra Finlands Avfallsservices sidan.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.