Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Hållbar utveckling

Jordgloben måste hålla från en generation till följande. Var och en av oss kan påverka i hurdant skick vi lämnar planeten efter oss. Den hållbara utvecklingen delas in i tre grundelement: ekologisk, ekonomisk samt i social och kulturell hållbarhet.

En hållbar utveckling innebär en global, regional och lokal förändring vars avsikt är att trygga både de nuvarande och de kommande generationernas livsmöjligheter. Den hållbara utvecklingens princip är att miljön, människan och ekonomin på ett jämlikt sätt beaktas i beslutsfattandet. Naturens hållbarhet har gränser.

På global nivå är viktiga frågor kring hållbar utveckling till exempel överbefolkningen och klimatförändringen. Även staterna bör sträva efter en hållbarare utveckling. Finland har klarat sig väl i nationella jämförelser av hållbar utveckling. Detta kräver dock gemensamt talkoarbete på kommun-, arbetsplats- och individuell nivå.

Var och en kan för egen del hjälpa till och sätten är otaliga. Istället för en slösaktig livsstil kan man skära ner på konsumtionen: varför köpa nytt om det gamla ännu funkar? Saker man inte längre själv behöver kan återanvändas istället för att kasta bort, och en persons skräp kan vara någon annans skatt. Med påhittighet får man nytt av gammalt, man kan ge den trasiga dataskärmen liv som en blomkruka eller lampskärm. Trasiga småsaker blir till smycken av flinka fingrar.

Den hållbara utvecklingen innebär att vi inte endast ser efter naturen utan även andra människor. I ett socialt hållbart samhälle kan medborgarna påverka beslutsfattandet som gäller dem själva och de är skyddade från marginalisering. Förutsättningarna för välmåendet, så som tillräcklig föda och hälsovård, bör vara tryggade nu och i framtiden.

Det är ändå inte tänkt att en människa ska bära ansvaret för att rädda hela världen. Genom att göra sitt är vi exempel för andra.

Läs mera på Saa syödä! sidor på finska.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.