Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Den egna boendemiljön

Antagligen vill vi alla bo i en städad och trivsam miljö där vi känner oss trygga. Var och en av oss är också ansvarig för att boendemiljön bevaras sådan.

Hur väl känner du ditt kvarter eller din stadsdel. Genom att ta reda på ställets historia kan du hitta överraskande saker som gör historien levande. Vad fanns här där mitt hus står för femtio eller hundra år sedan? Har gatunamnet alltid varit det samma, vem hittade på det och vad betyder det? Hur ser hemkvisten ut idag och hurdant spår håller vi människor på att lämna efter oss? Sådana här frågor kan besvaras av äldre bekanta eller också hittar du svaret på landskapsarkivet eller på biblioteket.

Ett bra bostadsområde betyder olika saker för olika personer. Någon föredrar att ha tjänster i närheten och stora parkeringsområden medan en annan vill ha minst en kilometer till närmsta granne och en gård som är i naturligt tillstånd. Säkerhet och renlighet är ändå saker som förenar mångas önskemål oavsett hur boplatsen ser ut. Ett bra bostadsområde stöder välmåendet hos alla invånare i olika åldrar.

Ifall det finns saker som kan förbättras i det egna bostadsområdets kondition kan du vara i kontakt med den instans inom kommunen som besluter om miljöärenden. Bristen på sopcontainrar, söndriga parkbänkar eller en bristfällig belysning ökar på känslan av otrivsamhet och orolighet. En skräpig miljö ökar på skräpandet medan en ren miljö minskar på skräpandet. Det lönar sig att berätta om dina idéer för hur hemområdet kunder förbättras. I flera kommuner finns grupper där unga kan påverka och det finns olika kanaler för webbpåverkan. Utnyttja gärna dessa för att föra vidare dina idéer.

Du kan även förverkliga en del idéer själv. Att samla skräp då du tar din kvällspromenad är ett enkelt sätt att få miljön snyggare. Du kan även uppmuntra andra genom ditt exempel. Du kan be grannskapets invånare delta i talkoarbete för att göra bostadsområdet mer trivsamt. Du kan även fråga dem om deras åsikter om området. Till en trevlig boendemiljö hör att människorna som bor där kommer överens. Att vara aktiv gör att man blir mer social.

Du kan påverka saker på dinåsikt.fi tjänsten.

Läs mera om medverkan och val i vardagen på Miljo.fi.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.