Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Återvinning

Med återvinning avses en återanvändning av saker. Avsikten är att spara naturen eftersom det krävs energi och råvaror för att producera nya produkter för marknaden.

Hushållets avfall sorteras i blandat avfall och i bioavfall. Bioavfallet kan återvinnas genom kompostering där avfallet blir till jord, eller genom rötning där biogasen som uppstår kan användas för att producera energi. I bioavfallet kan man slänga till exempel matrester, tepåsar, kaffesumpen och kaffefiltret samt skal från frukt och ägg.

I hushållen uppstår även glas- och metallavfall. Om ditt hem saknar en skild avfallscontainer för dessa avfall kan de föras till återvinningspunkten. Glasflaskor, syltburkar och glasull tillverkas av återanvänt glas. Porslin eller glasföremål som tål upphettning, så som glögglas eller kaffekannor, får inte slängas i glasåtervinningscontainern. Fönsterglas och speglar hör heller inte hemma i glasåtervinningen. I containern för metallåtervinning kan man slänga små metallföremål, så som konservburkar, kastruller, tomma målburkar eller små bil- eller maskindelar.

Det är enkelt att återvinna flaskor med pant, eftersom nästan alla affärer har en returautomat. En pantbelagd glasflaska kan återanvändas upp till tio gånger.I pappersinsamlingen får man slänga all ren och torr reklam och papper utan folie, plast eller vax som kommit på posten. Kuvert med fönster och tidningar med nitar får slängas i pappersinsamlingen tillsammans med telefonkataloger. Produktionen och användningen av returpapper belastar miljön mindre än produktionen av helt nytt papper. Av returpapper tillverkas till exempel wc- och hushållspapper samt tidningar.

Kläder kan återanvändas på många sätt. I bekantskapskretsen kanske det finns någon som använder samma klädstorlek som du kan sälja eller ge kläderna till, eller som kanske vill byta kläder med dig. Också kläder som blivit för stora eller små hittar ofta någon som vill ha dem. Trasiga kläder kan få nytt liv som till exempel en golvtrasa.

Du kan också föra kläder till loppis, frälsningsarmen eller till olika välgörenhetsändamål som gärna tar emot rena och hela kläder. De sänds sedan vidare till människor i nöd i till exempel u-länder.

Elektronikavfallet kan i Finland återvinnas utan kostnad. Deras insamlingspunkter finns på till exempel kommunala avfallsstationer och hos flera hemelektronikaffärer. Dit kan du föra en söndrig dator, television eller till exempel energisparlampor. De kommunala avfallsstationerna tar även emot möbler, olika typer av byggavfall samt lösningsmedel och plaster. Sådant här avfall får inte slängas i till exempel höghusets soprum.

Genom att återvinna sparar du både på naturen och pengar då du inte alltid behöver köpa nytt.

Hur kan man återvinna? Läs mera på Kierrätys.info.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.