Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Medborgarskap

Man kan få finländskt medborgarskap vid födseln, genom anmälan eller genom att ansöka om det. Migrationsverket besluter om medborgarskap.

Ett barn till en finländsk mamma får automatiskt medborgarskapet vid födseln. Detta sker även då barnets pappa vid barnets födsel är finländsk medborgare och gift med barnets mamma eller om pappan avlidit innan födseln, men varit finländsk medborgare och gift med barnets mamma. Om barnets pappa är finsk medborgare men inte gift med barnets mamma beror barnets medborgarskap på landet där barnet är fött.

Även adoptivbarn under 12 år får automatiskt finländskt medborgarskap om ifall en av adoptivföräldrarna är finländsk medborgare och adoptionen är giltig. Adoptivbarn äldre än 12 år får medborgarskap genom anmälan, alltså med anmälningsförfarande.

Anmälningsförfarande används även då en person som tidigare varit finländsk medborgare vill ha sitt medborgarskap tillbaka.

Medborgarskap genom ansökan kan fås av de myndiga utlänningar som bott i Finland en tillräcklig tid, har en oklanderlig bakgrund och som har en tryggad inkomst och tillräckliga språkkunskaper. Med oklanderlig avses det att den ansökande inte har gjort sig skyldig till brott och inte dömts till besöksförbud. Personen bör även ha utfört till exempel skatterna, bötesavgifter, studielån och sjukhusräkningar i god ordning. Vad som är tillräckligt boende i Finland varierar från fall till fall, men det rör sig hur som helst om år.

Medborgarskapet kan även förloras. En person som är 22 år förlorar medborgarskapet automatiskt ifall personen även är medborgare i ett annat land och saknar tillräcklig kontakt med Finland. Migrationsverket meddelar saken åt sådana personer. Om personen har mer än ett medborgarskap talar man om dubbelt medborgarskap.

Medborgarskapet kan även förloras om det beviljats på grund av missledande uppgifter den sökande givit eller om medborgarskapet beviljats på basis av pappans medborgarskap och faderskapet upphävs. Dessutom kan man befrias från finländskt medborgarskap på egen begäran. Då måste man redan vara medborgare i ett annat land eller hålla på att ansöka om medborgarskap Medborgarskapet ger rättigheter och skyldigheter. Finländskt medborgarskap innebär att man är skyldig att följa Finlands lag också utomlands. En medborgare kan inte hindras från att anlända till Finland, kan inte deporteras eller mot sin vilja flyttas eller överlåtas till ett annat land. Utomlands får medborgaren hjälp på Finlands representation.

En del tjänster kräver finländskt medborgarskap. Sådana är till exempel polis- och domartjänster. En finländsk medborgare har rösträtt i statliga val efter att han fyllt 18 år Samma åldersgräns gäller även männens värnplikt. I Finland gäller allmän försvarsplikt. Detta innebär att varje finländsk medborgare är skyldig att delta i landets försvar.

Individens grundläggande rättigheter stadgas i grundlagen. I Finland är lagen samma för alla, det råder yttrande- och religionsfrihet och man får själv välja sin bostadsort.

Du hittar mera information från Migrationsverket.

Läs mera om finländskt medborgarskap på inrikesministeriets sidan.

Medborgarskapslagen finns på Finlex.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
ons, 08/18/2021 - 12:30
T