Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Hur kan jag påverka?

Vi kan alla påverka de dagliga ärendena utan att vi ens märker det. Gärningarna kan vara så små, som att göra ett enskilt val som konsument, eller sådana som har en större synlighet och inverkan. Till exempel kan vi göra upp ett medborgarinitiativ. Vi kan påverka på många sätt.

Med medborgarpåverkan avses verksamhet där medborgarna försöker förändra eller bevara saker i samhället. Ett sätt är att rösta. Det är ändå inte det ända sättet vi kan använda för att påverka. Vi kan till exempel delta i den offentliga debatten, skriva en egen blogg eller gå med i en grupp för att få våra åsikter hörda.

Grundlagen tryggar finländarna rätten att göra en motion för att stifta en lag. För detta måste man samla in 50 000 underskrifter på initiativet inom sex månader. Det första medborgarinitiativet fick tillräckligt med underskrifter år 2012 och det gällde förbud av pälsdjursuppfödning.

Påverkan behöver inte alltid vara offentlig. Beslutet att köpa ris från en viss affärskedja är ett sätt att påverka, även om vi inte tänker på det så. Vardagens val är ändå politisk aktivitet som gäller den egna livskretsen. Ska jag ta bilen eller cykeln? Köper jag skorna i affären eller på webben? Ska jag köpa en ny kjol eller gå på loppis? Varje litet vardagligt beslut påverkar saker och ting.De unga kan öva sig på att påverka till exempel genom elevkåren. Besluten som fattas där kräver ansvarsfullt övervägande och de kan påverka hela skolans atmosfär. Saker kan också påverkas genom att man går med i föreningar eller klubbar som driver viktiga saker.

Sådana ärenden kan vara barn och ungas förhållanden, djurens rättigheter eller till exempel något som gäller den egna hobbyn eller det egna yrket. Många hör till exempel till en fackförening.

I många kommuner finns grupper där barn och ungdomar kan påverka utan att vara med i en organisation eller förening. Du kan fråga information om dessa grupper av din lärare eller av kommunens ungdomsarbetare.

Finlands Ungdomsfullmäktiges förbund Nuva ry stöder och ger råd åt de ungas påverkargrupper och främjar ungdomarnas delaktighet och möjligheter att påverka. Ungdomsfullmäktige finns på flera orter och arbetar för att förbättra de ungas ärenden och för att korrigera missförhållanden i den egna kommunen. Du kan även påverka kommunens beslutsfattande genom Initiativkanalen för unga på webben. Där kan du enkelt framföra dina egna idéer, kommentera andras initiativ eller ta ställning till frågor som kommunens beslutsfattare ställer till de unga. 

Om underskatta inte den inverkan ditt exempel kan ha. Ger du ett gott exempel till andra med ditt agerande? Vad skulle ske om alla skulle handla som jag? Är du intresserad av att delta i ett medborgarinitiativ eller att göra ett eget?

Mera information finns på Medborgarinitiativ.fi.

Webbadresser hittar du på Adressit -sidor på finska.

Läs mera om medborgarens möjligheter att växelverka med administrationen på Dinåsikt.fi.

Har din hobbygrupp eller ditt kompisgäng en idé till en kampanj, ett evenemang eller en publikation? Sök stöd för idén på CIMOs sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
tors, 04/21/2022 - 10:00
Hur kan man påverka demokratin? Vi behöver svar nuu!
sön, 05/01/2022 - 15:15
Hej, tack för din kommentar. På dessa sidor hittar du information om ämnet:
www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/Kansalaisvaikuttamisen_tietopaketti/Sidor/Vaikuttamisen-areenat.aspx
www.maailma2030.fi/sv/hur-kan-jag-paverka

Mvh, Riina | Ungdomsliv.fi
tis, 11/05/2019 - 15:05
Hej,
Lyckans spel öppnar sig inte utan den säger att sidan inte kan öppnas. Har spelet inaktiverats?
fre, 11/22/2019 - 11:01
Hej! Tack för din kommentar. Jag tror att spelet har inaktiverats. :/
-Riina