Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Allemansrätten

Den finländska allemansrätten är till sin omfattning unik i hela världen och den gäller alla som vistas i Finland. Med allemansrätten avses möjligheten att kostnadsfritt använda naturen oavsett vem som äger området. Man får röra sig till fots, med skidor, rida eller cykla i naturen förutom i trädgårdar. Man bör även undvika åkrar, ängar och planteringar för att inte skada dem. På vintern får man gå över en åker.

Det är inte bara tillåtet att röra sig på andras marker utan även tillfällig övernattning är tillåtet. Man får alltså tälta rätt fritt bara man håller lämplig distans till bosättningen. Det är inte tillåtet att göra upp öppen eld på andras marker ifall det inte finns en tyngande orsak. Ett bärbart spritkök eller en grill räknas dock inte som öppen eld.

Man får fritt utnyttja det naturen ger. Alla får plocka bär, svampar och blommor som inte är fridlysta och det är tillåtet att meta och pimpla. Annan typ av fiske kräver tillstånd. Man får även använda vattendragen för att simma eller tvätta sig och på vintern är det tillåtet att gå längs isen.

Rättigheterna medför även ansvar. En person som rör sig enligt allemansrätten får inte orsaka störningar eller skador åt annan. Man måste lämna fågelbona och fågelungarna i fred och inte heller störa andra skogsdjur. Växande träd får inte fällas eller skadas så det är inte tillåtet att samla ris för en bastukvast eller plocka videungar från någon annans mark. Ris för julprydnader samlas in från marken. Man får inte ta ett torkat eller fallet träd från någon annans mark och inte heller plocka kvistar eller mossa. Skräpet lämnas inte kvar i naturen utan tas med och slängs bort på rätt sätt.

Det är inte tillåtet att utan tillstånd köra motorfordon på någon annans mark. Även fiske och jakt kräver officiella tillstånd.

Tips och uppdaterad information om utelivet finns på Utinaturen.fi.

Bekanta dig med fridlysta arter på Miljo.fi Fridlysta arter -sidan.

Läs mera om allemansrätten på Miljo.fi Allemansrätten -sidan.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.