Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Åldersgränser

Åldersgränserna är till för att till exempel begränsa användningen av en produkt eller tjänst antingen med hjälp av lagen eller med rekommendationer. Det finns åldersgränser för att till exempel köpa alkohol eller köra motorfordon. Många filmer är också begränsade till en publik i viss ålder.

Läroplikten inleds som 7-åring. Den tar slut som 17-åring ifall läroplikten inte utförts innan dess. Läroplikten innebär en plikt att utföra grundskolans läroplan.

För- och efternamnet på ett barn som är 12 år kan inte ändras utan barnets tillstånd och barnet har självständig talan i sina egna myndighetsärenden.

Från det år då den unga fyller 14 år har han eller hon rätt att utföra lätt arbete som inte är skadligt för hälsan, utvecklingen eller skolgången. Arbete som utförs under lovet får ta högst hälften av lovet.

En 15-åring kan dömas för brott på en lindrigare skala. Ifall läroplikten är utförd kan en 15-åring ta emot heltidsarbete, ingå arbetsavtal och själv förvalta pengar som tjänats och göra ett testamente. I denna ålder är det tillåtet att köra motorbåt och ta moped- eller traktorkörkort. Om föräldrarna ger sitt tillstånd kan en 15-åring gå med i eller skriva ut sig ur ett religiöst samfund, och byta namn. Skriftskolan kan inledas i denna ålder och det är även möjligt att bli fadder.

Skyddsåldern för sexuellt umgänge är 16 år i Finland. Detta betyder att två personer som fyllt 16 år får ha sex tillsammans. En person som fyllt 16 år får inte ha sex med någon som är under 16 år. En 16-åring får ta körkort för lätt motorcykel och rösta i församlingsvalet.

Barnbidraget som FPA betalar ut upphör då ungdomen fyller 17 år och rätten till studiestöd inleds. Värnplikten börjar i början av det år då mannen fyller 18. Det är frivilligt för kvinnor att göra värnplikt. Bilskolan kan inledas sex månader innan den 18:e födelsedagen.

En 18-åring är myndig i Finland. Då ansvarar målsman inte längre för ungdomens göromål. En 18-åring får rösta och ställa upp som kandidat i statliga val och kan börja BSP-spara vilket innebär att bostadsköparen kommer överens med banken om att spara 10 % av bostadens kostnad och då målet uppnåtts ger banken ett lån med förmånliga villkor. En 18-åring kan gifta sig eller registrera sitt parförhållande och spela hasardspel för pengar.

Myndigheten gör det även möjligt att göra en adoption inom familjen där mammas eller pappas nya partner adopterar sin makes barn. Körkortets förarexamen får utföras efter att man fyllt 18 år och man får gå med i eller skriva ut sig från en religion. I denna ålder är det även möjligt att skaffa milda alkoholdrycker och tobak, få ett pass utan vårdnadshavarens tillstånd och vara ordförande i en förening. Straffen för brott döms enligt full skala. Om man är född till följd av donation av könsceller har man som myndig rätt att få veta donerarens identitet. Om restaurangen inte kräver en högre ålder beviljas inträde som 18-åring. Åldersgränsen för att köpa ett luftvapen är 18.

Bildprogrammens åldersgränser i Finland hittar du på Ikärajat.fi.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
sön, 06/21/2015 - 16:08
Hej!
Jag undrar vilken åldersgränsen är i Finland. I GooglePlay butiken står det bara att i en vuxens bevakning, sedan läste jag mera om det någonstan att det i Finland är 3års åldersgräns och på internet står detatt det är from. 13 år? Vad ska jag tro på??
ons, 06/24/2015 - 12:22
Hej!
Åldersgräns för Google play butiken är enligt dem 13 år men du förbinds ju av åldersgränser som finns i Finland till exempel vissa filmer, appar etc är för de som är 18 år. Och när man är underårig så är det ju alltid vårdnadshavaren som har ansvar för de minderåriga. Här hittar du mera info om googlebutiken https://play.google.com/intl/sv_se/about/play-terms.html
Mvh Tiina - Ungdomsliv.fi