Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Oro om dig själv eller en vän

Vi är alla oroliga ibland. Det går enklare att bli av med oron om du kan dela dina känslor med någon annan och tala om dem. Man får inte förringa någons oro eller skratta åt dem. Det går inte att sätta bekymren i prioritetsordning. Det man går och grubblar över kan bli allt större och större om ingen lösning hittas.

Ju allvarligare oro det är frågan om, desto viktigare är det att berätta det för någon och försöka få hjälp. Ibland kan en kompis hjälpa till men ibland behövs det en vuxen expert som hjälper till med att lösa problemet, det kan vara en skolhälsovårdare, skolkurator eller ungdomsarbetare. En god vän stöder och uppmuntrar till att söka hjälp.

En kompis bekymmer kan även bli en egen börda om kompisen inte kan söka hjälp eller problemet inte lättar. Om kompisen som brottas med svåra saker inte kan söka utomstående hjälp eller lyssnar på vännernas uppmuntran är det skäl att berätta om saken åt en pålitlig vuxen. Ingen ska lämnas ensam.

Om oron för dig själv eller en kompis är stor kan du få hjälp på många ställen. Ungdomsarbetaren lyssnar och hjälper dig vid behov vidare. Du kan även få hjälp av en socialarbetare eller av polisen om du misstänker brott. Om situationen blir sådan att du inte längre kan klara dig på egen hand kan du vid behov ta kontakt med Föreningen för mental hälsas kriscenter. Du kan vara anonym. Det finns hjälp – du är aldrig ensam.

Läs mera om sos-kriscentret på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Hitta rätt hjälper dig att navigera bland svenskspråkiga tjänster. Här hittar du vilka som hjälper dig med det du undrar över, lokalt i din region och digitalt. Mera information hittar du på unginfo.fi/hittaratt.

Information om olika kristjänster hittar du på Ungdomsliv.fi stöd- och kristjänster webbsidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.