Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Munhälsan

Det är viktigt att regelbundet sköta om munnens hälsa. Tänderna tvättas morgon och kväll, tandmellanrummen rengörs med tandtråd och munvatten fräschar upp och håller munnen ren. Sockerhaltiga drycker används med måtta. Tandsten och karies, alltså hål i tänderna, kan förebyggas med vård varje dag. Att inte sköta om sina tänder har negativa följder även för den allmänna hälsan.

Skoleleverna får regelbundet kallelse till tandläkarkontroll. Studenthälsovården har hand om de studerandes munhälsa. Det lönar sig att gå på alla kontroller eftersom de är tänkta att förebygga kommande problem och att fixa till existerande problem. Det är även möjligt att uppsöka kommunal eller privat tandläkare.

Få av oss tycker att tandläkarstolen är en trevlig plats. Det lönar sig ändå inte att skjuta upp besöken. Var tredje finländare lider av tandläkarskräck. Orsaker till skräcken kan vara till exempel dåliga upplevelser, en rädsla för smärta, en otrevlig situation eller skrämmande instrument. Idag finns det dock sätt att göra det lättare för den rädda patienten. Det lönar sig att berätta om skräcken redan då du reserverar tid. Då kan vårdpersonalen förhålla sig till dig på rätt sätt och de kan lugnt berätta om vad de gör och hur kontrollen går till. De gör inget som du inte själv går med på.

Om du är rädd för smärta är det bra att diskutera det. Bedövningsmedlen och de instrument som används utvecklas hela tiden så det går att minimera den smärta som ingreppen kan orsaka. I de värsta fallen av rädsla kan tandvården utföras medan patienten är nedsövd.

Regelbundenheten lönar sig. Om tänderna vårdas med ett eller ett par års mellanrum hinner inga stora problem uppstå. Om du undviker tandläkaren i flera år på grund av rädsla tar ingreppet antagligen längre tid och är mer otäckt än om du hade besökt tandläkaren regelbundet. En välskött mun belönar med ett vackert leende.

Läs mera om mun- och tandhälsa på social- och hälsoministeriets webbsidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.