Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Mental hälsa

Vi är alla oroliga eller nedstämda ibland. Det är inte alltid kul och ibland känns det som om man drunknar under sakernas tyngd. Dessa känslor är en del av våra liv. Det finns många olika sätt för att upprätthålla ett gott humör och att klara sig genom nedstämdheten. Om depressionen och känslan av oro ändå förlängs och det känns som om du inte klarar av dem så är det skäl att närmare reda ut vad känslorna beror på. Förbli inte ensam – det finns hjälp.

Mentala störningar begränsar den vardagliga funktionsförmågan. Som värst kan de stänga in människan i sitt hem och utanför sociala förhållanden. Mentala störningar är till exempel ångestsyndrom, ätstörningar och affektiva störningar. Problemen uppstår oftast under en längre tid och de kan ha olika händelser i bakgrunden: förlust av en närstående, stress över prestationer eller utseendet, mobbning, en känsla av otrygghet, andra otäcka upplevelser eller hälsoproblem.

Vanliga symptom på depression är nedstämdhet, dåligt självförtroende, orklöshet, irritation och aggressivitet. En deprimerad person håller sig oftast för sig själv och upplever sig vara sämre än de andra. Han eller hon kan ha destruktiva tankar och känna hopplöshet. Maten smakar inte eller också äter personen ohämmat. Otäcka tankar tynger ner och hindrar sömnen. Om personen tar sämre hand om sig själv kan även användandet av rusmedel öka. Då sådana här symptom pågår dag ut och dag in är det bäst att söka hjälp.

Du kan börja med att be någon pålitlig vuxen om råd och information om hur situationen kan lösas. I flera kommuner finns kontor med ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och tjänsterna finns även på webben. De betjänar utan tidsbokning och du kan vara anonym då du tar kontakt. De anställda finns där för din skull. Du kan även ringa anonymt till Mannerheims barnskyddsförbunds telefon för barn och unga eller till Nuorten kriisipistes kristelefon. Det är viktigt att tala och berätta om hur du mår.

Ett hälsosamt liv och en god självkänsla främjar den mentala hälsan. Goda förhållanden, förmågan att tala om saker som tynger, intressanta fritidsintressen och att kunna anpassa sig till nya situationer är skyddsmekanismer som stöder den mentala hälsan och ger livsglädje.

Hjälp i svåra stunder: Telefon för barn och unga: t. 116 111 (vard. kl. 14-20, lö-sö kl. 17-20)

Information om olika kristjänster finns på Ungdomsliv.fi Stöd- och kristjänster sidor.

Information om kriser, mentala problem och om att söka hjälp finns på Föreningen för Mental Hälsa i Finland webbsidor
 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.