Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Att uppsöka hälsovården

Skolhälsovården ansvarar för skolelevernas hälsovård. Skolhälsovården är kostnadsfri för eleverna och skolhälsovårdarens rum ligger oftast antingen i skolan eller i närheten av skolan. Skolhälsovårdaren tar emot om du till exempel skadar din fot under rasten eller om du är orolig över din hälsa. Du kan också tala med hälsovårdaren om bekymmer och saker du går och grubblar över.

Tre hälsogranskningar ordnas för alla elever i grundskolan. Första granskningen sker i ettan, den andra på femte klass och den tredje i åttonde klass. Granskningarnas syfte är att kartlägga elevens hälsa i sin helhet.

Efter grundskolan är det studenthälsovården som ansvarar för den studerandes hälsovård. Studenthälsovården ordnar hälso- och sjukvårdstjänster som omfattar tidigt konstaterande av mentala problem och rusmedelsproblem, den hänvisar till vård och vidare vård och erbjuder tjänster som främjar sexualhälsan samt munhälsovårdens tjänster. Studenthälsovården ordnas antingen i på läroverket eller samlat på ett serviceställe. Det är oftast Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS som har hand om universitetsstuderandenas hälsovårdstjänster.

Ibland blir man sjuk då skolhälsovårdaren inte är på plats eller studenthälsan har stängt. Då är hälsovårdscentralen rätt adress. Hälsovårdscentralen är en hälsotjänst som ordnas av kommunen. I de största kommunerna finns det flera hälsostationer. Då kan du kontrollera till vilken enhet du hör, informationen finns till exempel på kommunens hemsida. Det är även möjligt att byta hälsostation ifall du hellre vill uppsöka vård på någon annan enhet.

Då hälsostationerna är stängda betjänar dejoureringen. I nödfall ska du alltid ringa till det allmänna nödnumret 112.

Det finns även privata hälsovårdstjänster. De privata hälsovårdstjänsterna tar oftast emot rätt snabbt, men priserna är högre än på den offentliga sidan och det finns inte privata tjänster på alla orter.

Mera information om hälsovårdstjänsterna finns på social- och hälsovårdsministeriets sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.