Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Ätstörningar

Ätstörningar gör att både kroppen och sinnet är i obalans. I bakgrunden finns oftast mental ohälsa som visar sig som avvikande beteende i förhållande till mat, vikt och motion. Jagbilden hos en person med ätstörning är oftast fel. Personen kan anse sig vara tjock, även om klädstorleken, spegeln och vännerna säger något helt annat.

En ätstörning uppstår inte i ett nafs. Till en början kan det till och med verka som om personen med ätstörningar är mer hälsosam, duktig och sportig. Personen har ökat på motionen och väljer hellre en sallad än en hamburgarmåltid, vilket är beundransvärt. Ätstörningen tar dock ett starkare grepp om människan och bekantskapskretsens beundran göder denna känsla. Till skillnad från en person som lever hälsosamt, så har den med ätstörning inte valt sin verksamhet, utan det är fråga om en sjukdom. Den insjuknade kan inte befallas att sluta upp med symptomen, utan behöver i nästan alla fall experthjälp och stöd av sina närstående.

De vanligaste formerna av ätstörningar är anorexi och bulimi. En person som lider av anorexi undviker att äta och reglerar ätandet och har märkbart ökat på motioneringen. I bulimi sker upprepade fall av hetsätning som följs av uppkastningar, fasta eller användning av laxativ. Det finns även andra typer av ätstörningar. Om den naturliga dagliga rutinen förändras på grund av saker som gäller ätandet, om ätandet styrs av tvång eller en känsla av förlorad kontroll, rädsla, vägran, självförakt eller ångest så kräver situationen hjälp. Ingen borde lida ensam.

Ätstörningarna är rätt vanliga. 90 procent av de insjuknade är kvinnor och flickor, men andelen män och pojkar ökar. Det är en allmän missuppfattning att en person med ätstörning alltid är underviktig. Största delen av dem normal- eller överviktiga. Störningen kan även byta form: till exempel kan anorexi utvecklas till bulimi.

Ätstörningen är en långvarig sjukdom. Även om symptomen utifrån sett verkar ha försvunnit kan det ta mycket längre att reparera sinnet. Den insjuknade borde ges tid att bli frisk i lugn och ro för att inte falla tillbaka i de gamla dåliga ätvanorna. Även om prognosen att bli frisk är bra är det ändå frågan om en livsfarlig sjukdom. Fem procent av dem som lider av långvarig anorexi avlider till följd av sjukdomen.

På sidan Ätstörningsförbundet i Finland rf hittar du information om ätstörningar.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.