Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Sexualitet

Sexualiteten och att vara redo för sex är två olika saker. Redan små barn uppvisar sexuellt beteende. Men man är redo för sex med andra först då det känns bra för båda parterna och det känns som en naturlig tanke. Gå aldrig med på sex bara för att behaga någon annan eller efter påtryckningar.

Lagen förbjuder att ha sex med någon under 16 år om man själv är över 16. Det är tillåtet för personer under 16 år att ha sällskaps- eller sexförhållanden med varandra. Det är skäl att fundera över varför man inleder sitt sexliv: gör jag det för att alla andra redan haft sex?

Bryr jag mig om min partner på riktigt och vill vi båda ha sex lika mycket? Det lönar sig aldrig att skynda. Den rätta partnern ger tid och rum om den andra inte är redo.

Ta dig tid att bekanta dig med din kropp och din sexualitet. Då du accepterar ditt utseende och vet vad du gillar är det lättare att tala om dessa saker med din partner. Gå inte med på något som du inte vill eller är redo att göra. Du kan alltid säga nej. Respektera andra människors gränser.

Det finns olika typer av sexualitet. Ibland kan man ha sexuella tankar om sin bästa vän eller om någon annan av samma kön. Det betyder inte nödvändigtvis att man är homo- eller bisexuell. Många vet redan tidigt att de är något annat än heterosexuella medan andra upptäcker det först i senare ålder. Med tiden hittar majoriteten sin egen sexualitet och vet om man vill ha en relation med en man eller en kvinna.

Det viktigaste är att vara ärlig med sig själv och att acceptera sig själv. Då är sexualiteten en av livets bästa bitar.

Mera information om sexuell hälsa hittar du på Väestöliittos webbplats.

Läs om sexualitetet också på Seta.Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.