Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Sällskapande

En förälskelse kan ske var och när som helst. Om känslan inte är ensidig kan bekantskapen fördjupas till ett sällskapsförhållande. Ungdomarna har sitt första förhållande i olika åldrar. Enligt undersökningar sällskapar knappt en fjärdedel av flickorna på nionde klass och en knapp femtedel av pojkarna. Om någon i din vänkrets har ett förhållande betyder det inte att alla andra också har det.

Rätt tid för sällskapandet är då en särskild pojke eller flicka intresserar och du vill tillbringa mer tid med honom eller henne, kanske också få lite mjukhet och ömhet. Att sällskapa för sällskapandets skull eller för att visa något åt vännerna är inte någon god idé, eftersom risken är att den andra parten känner sig lurad. Då båda vill tillbringa tid tillsammans och båda känner att det är bra så är förhållandet bra för båda.

De ungas sällskapsförhållanden leder nödvändigtvis inte till allvarliga långa parförhållanden. Även om alla förhållanden ska tas allvarligt rämnar inte hela världen om förhållandet tar slut. Det kan till och med hända att förälskelseobjektet börjar sällskapa med någon av dina vänner. Att se detta gör säkert ont, men sådana här motgångar är en del av livet. Även om det harmar dig kan du åtminstone försöka vara glad för din kompis skull: kanske de har kul tillsammans och du själv hittar en ännu mer intressant typ snart.

Du hittar en partner enklast genom att vara dig själv och att uppträda vänligt. Ett litet leende och ett hej fäster den andras uppmärksamhet. Diskussionerna kan gälla helt vanliga saker och initiativet kan lätt tas till exempel på nätet. Om föremålet för din förtjusning inte svarar på dina känslor betyder det inte att det är något fel på dig. Kanske personen har någon annan i kikaren eller kanske livssituationen inte tillåter ett förhållande just nu.

Det finns många typer av parförhållanden. Genom att känna dig själv kan du även ge parförhållandet ditt bästa. Därför lönar det sig att börja sällskapa först då du är trygg i dig själv och inte vill bli accepterad av andra med hjälp av sällskapandet.

Läs mera om sällskapande och parförhållande på Nyyti.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.