Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Problemsituationer i relationer

Då två människor har att göra med varandra är det självklart att de inte alltid kan vara av samma åsikt utan konflikter kan uppstå. Detta sker så väl i kompisgäng, i förhållandet mellan barn och förälder som i parförhållanden. Förmågan att tala om svåra saker och att uttrycka sina känslor är viktig för att skapa sämja.

Bakom problem i parförhållandet ligger oftast svartsjukan. Tittar partnern för länge på andra? Varför talade min partner så där länge med någon annan och tänk om de är förtjusta i varandra? Tänk om jag inte räcker till? Svartsjukan kan komma från den egna osäkerheten eller från tidigare upplevelser.

En liten svartsjuka är normal. Det är naturligt att vara intresserad av vad den andra gör och vem hon eller han umgås med. Svartsjukan blir överdriven då ett behov av att kontrollera vad den andra gör uppstår och det leder till gräl. Man kanske förklarar svartsjukan för sig själv med att man måste göra så här, eftersom den andra inte berättar tillräckligt. I värsta fall börjar den svartsjuka gräva i sin partners e-post och textmeddelanden för att hitta bevis på sveket. Senast i detta skede borde man blåsa av spelet och fundera över hur man kan reda ut situationen.Svartsjukans bästa vän är viljan att äga den andra. Man försöker hålla den andra i en underkastad ställning och göra beslut för hans eller hennes del. Begäret att äga kan motiveras med en vilja att skydda och att man bryr sig om, men ett förhållande har två jämställda medlemmar som självständigt och tillsammans fattar beslut. Att underkasta sig en annans vilja kan kännas som att man undviker gräl men till sist vänder det mot en själv då den egna viljan är borta och den andra fattar alla beslut i förhållandet.

Den bästa hjälpen i problemsituationer är att tala. Inget reds ut genom att tjura eller genom att gå och grubbla på sakerna. Innan problemen blir för stora att hantera borde man tala om dem. Det viktigaste är att förstå var problemet uppstod, vad man kan göra åt det och hur man kan gå vidare. Även om det känns som om självkänslan fått sig en törn lönar det sig att reda ut hur den andra känner sig och att mötas halvvägs. Sakerna reds nog ut på ett eller annat sätt.

Ytterligare information ger Väestöliitto (på finska).

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.