Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Mobbning

Mobbning är ett problem som du kan stöta på när och var som helst. Mobbning sker inte bara i skolan utan även på arbetsplatser. Det är aldrig rätt och man bör alltid ingripa i mobbningen.

Mobbningen kan vara fysisk eller psykisk. En person som blir fysiskt mobbad kan bli knuffad, hans eller hennes saker förstörs eller göms undan och han eller hon blir misshandlad. Den psykiska mobbningen innebär att personen blir utesluten eller diskriminerad, kallad namn eller utsatt för rykten som saknar grund. Oftast upplever den mobbade alla dessa saker.

Om du blir mobbad kan det kännas som om ingen bryr sig eller förstår så det är onödigt att berätta åt någon. Mobbaren kan med hot hindra den mobbade från att berätta om saken. Agera modigt, annars är alternativet att mobbningen fortsätter i flera år och blir allt värre. Skydda inte mobbaren.

Det är inte bara den som utsätts för mobbning som kan berätta vidare, utan även den som ser mobbningen kan berätta om det. Mobbningen har oftast ögonvittnen: elever som inte mobbar men som inte heller ingriper. Deras uppgift är att berätta om vad de sätt för till exempel en stödelev eller åt skolans personal. Många berättar inte för att de är rädda att själva bli mobbarens nästa offer. En eller några mobbare kan alltså terrorisera tiotals andra med en atmosfär av rädsla. Låt det inte fortsätta. Tänk alltså på hur du kan agera i en mobbningssituation.

Mobbningen har allvarliga följder. Den skadade självkänslan kan ännu efter tiotals år lyfta fram smärtsamma minnen. I värsta fall blir mobbningsoffret deprimerat och kan lida av självdestruktiva tankar. Andra lyckas vända de plågsamma upplevelserna till något nyttigt och kämpar sig till framgång, men alla är inte lika lyckosamma. Man kanske läker smärtan på fel sätt, som genom rusmedelsmissbruk.

Mobbningen är ett problem som alltid ska tas allvarligt. Var inte ensam med problemet eftersom det finns hjälp, även om den mobbade kan känna att det inte finns det. Varje människa är lika värdefull och har samma rättighet till en trygg skolgång och att tillbringa fritiden med vänner. Om du upplever att dessa rättigheter inte uppfylls ska du ta första steget och berätta om det för någon. Det finns alltid hjälp.

Stötte du på webbmobbning? Läs mera om webbmobbning från delen av Webben och media.  

Råd och stöd åt den som blir mobbad. På sidan Skolfreden hittar du mer information om mobbning.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.