Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Ont om pengar?

Om de egna pengarna inte räcker till för att täcka kostnaderna för ett normalt liv kan du kolla om du är berättigad att få stöd. I Finland har man rätt att få stöd om till exempel arbetslösheten överraskad, om man är studerande, barnfamilj eller allvarligt sjuk.

En del av stöden är automatiska, andra kräver behovsprövning. Till exempel betalas barnbidraget ut automatiskt efter ansökan, medan utkomststödet beviljas endast om man konstaterar att den ansökandes medel inte räcker till för de nödvändiga alldagliga utgifterna.

FPA hjälper med bostadsbidrag. Stödet påverkas bland annat av antalet invånare i bostaden, av inkomsterna, utgifterna, egendomen och bostadens storlek och av dess andra egenskaper. Låginkomsttagare, arbetslösa, pensionärer, studeranden och de värnpliktigas makar och barn kan få bostadsstöd.

Då du blivit antagen vid ett läroverk och tänker studera på heltid finns det flera stödsystem för studierna. De garanterar att alla har möjlighet till utbildning oavsett familjebakgrund eller egen egendom. En heltidsstuderande är oftast berättigad till studiepenning, bostadstillägg och till ett studielån garanterat av staten. Vuxna som arbetar kan ansöka om till exempel vuxenutbildningsstöd. Även många stiftelser och organisationer stöder studier med bidrag och stipendier.

Om du blir arbetslös ska du snabbt reda ut vilka stöd du har rätt till. Förutsättningen för arbetslöshetsskyddet är att den arbetslösa står till arbetsmarknadens förfogande. De arbetslösas utkomstskydd ansöks genast efter att man anmält sig som arbetssökande på Arbets- och näringsbyrån. Stödnamnen är arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. FPA hjälper sina kunder reda ut vilka stöd de är berättigade till som arbetslösa.

Utkomststödet är den sista formen av utkomstskydd. Stödet beviljas oftast endast för en månad åt gången och den summa som betalas ut är den del av utgifterna som överskrider kundens inkomst och förmögenhet. Avsikten med stödet är att det är temporärt och förbättrar ställningen hos dem som står i samhällets allra svagaste ställning. Utkomststödet ansöks hos kommunens socialbyrå som har sina kontaktuppgifter på kommunens hemsida.

I brådskande fall kan du även söka stöd hos socialbyrån i den kommun där du tillfälligt vistas. Beslutet om att få utkomststöd måste ges senast den sjunde vardagen efter att ansökan lämnats in, i brådskande fall senast nästa vardag.

FPA ger råd i stödärenden, läs mera på FPA sidor.

Mera information hittar du på arbets- och näringsbyråns sidor.

Social- och hälsovårdsministeriets sidor ger information om utkomststödet.

Vardagsfix för unga kan du hitta på martha.fi -sidor.  

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
fre, 02/13/2015 - 22:58
Jag är sjukpensior. Och behöver hjälp.Jag har ont om pengar.
mån, 02/16/2015 - 09:18
Hej. Tack för din kommentar. På grund av din medellande kan vi inte ännu hjälpa dig vidare. Du kan kontakta via Frågor-spalt och berätta lite mera om din situation. Här är länk direkt till frågeformulär: http://www.ungdomsliv.fi/fragor.
Mvh, Mika - Ungdomsliv.fi