Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Inkomster & utgifter

En uppskattning av hur stora inkomster och utgifter man har kallas en budget. Unga som bor hemma kan ha en överenskommen vecko- eller månadspeng som ska användas för den ungas egna utgifter. Det lönar sig att anpassa utgifterna till den peng som fås. Ibland måste man avstå från något man vill ha för att få pengarna att räcka. Detta kallas att budgeter: till vad behöver jag pengarna på riktigt och vilket inköp kan vänta?

Du kan följa med din egen penganvändning med hjälp av en enkel bokföring. Genom att spara varje kvitto eller skriva upp summan kan du om en månad bedöma på vilken nivå din konsumtion ligger. Om pengarna du får inte alls räcker till för att täcka dina inköp måste du antingen skära ner på inköpen eller hitta på nya sätt att få mer pengar. Familjerna har olika sätt för att finansiera den ungas liv. Ibland kan den unga tjäna mer fickpengar genom att göra små jobb i hemmet eller andra överenskomna saker. Det kräver övning för att lära sig en planerad användning av pengar.

Senast i det skede då du flyttar hemifrån lönar det sig att lära sig hur du gör upp en fungerande budget. En studerande eller ung arbetstagare har ofta knappt om pengar. Pengarna går åt till boendet, att ta sig från en plats till en annan, till telefon och internet, till mat, hobbyer och kläder. Även kvällsprogrammet kan göra ett hål i budgeten. Det kan visa sig vara svårt att leva endast på bidrag så då kan det bli aktuellt med att skaffa ett deltidsjobb. Det är ibland tungt att förena jobb med skola men då kan stressen för de knappa pengarna lättaÄven arbetslösheten kan göra ekonomin kärv. Det lönar sig att noga utreda vilka alla bidrag du är berättigad till.

Till exempel FPA eller arbetskraftsbyrån hjälper till med detta. Om arbetslösheten kommer som en överraskning kan det till en början vara svårt att anpassa konsumtionen med den lägre inkomsten. Många tjänster är billigare för både studeranden och arbetslösa. Till exempel lönar det sig att kolla om det finns billigare priser för olika grupper på till exempel simhallen eller bussen.

Även om den ekonomiska situationen är god och pengarna tycks räcka till allt nödvändigt är det alltid nyttigt att hantera den egna ekonomin. Är du herre över din ekonomi? Läs mera om pengar på martha.fi -sidor.

Information om stödformer samhället erbjuder studeranden och arbetslösa hittar du på Fpa sidor.

En lättspråkig guide för pengahantering hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.