Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Beskattning

Alla finländare betalar skatt. Skatternas underhåller samhällets tjänster, så som skolor, bibliotek, hälsocentraler, gatubelysning och barnbidrag. Till exempel staten, kommuner och kyrkan uppbär skatt.

Skatterna kan delas in i två typer: i direkta och i indirekta. Indirekta skatter så som mervärdesskatten uppbärs av köparen vid köpetillfället. I Finland ingår alltså mervärdesskatten i priset och en del av priset på de nya byxorna består alltså av skatt. De direkta skatterna betalas direkt åt skattebyrån. En sådan skatt är till exempel inkomstskatten som dras av din lön automatiskt innan den kommer in på ditt konto.

Inkomstskatten är progressiv. Detta innebär att storleken på inkomsten påverkar skatteprocenten. En person med liten inkomst betalar en mindre skatteprocent än en person med hög inkomst. Med detta vill man jämna ut skattebördan enligt betalförmågan.

Alla kan granska sin skatteprocent hos skattebyrån. Skatteprocenten kan ändras ifall inkomsten plötsligt blir större eller mindre. Om du inte anmäler förändringen så jämnas summan ut årligen och skattebyrån betalar antingen tillbaka den andel du betalt för mycket på ditt bankkonto eller så ska du betala mera skatt. I allmänt tal pratar man om skatteåterbäring eller restskatt.En skatteanmälan skickas årligen in till skattebyrån. Där meddelar man sina inkomster och sin förmögenhet. Skattebyrån skickar hem ett förhandsifyllt skatteförslag som du antingen godkänner som sådant eller ändrar. På basis av detta skickar skattebyrån ut beskattningsbeslutet med ett skatteintyg bilagt, det ska du spara för möjlig senare användning.

Med beskattningen kan man även styra människans konsumtionsvanor i önskad riktning. Till exempel är tobaksskatten hög eftersom tobak är en produkt som är skadlig för hälsan, miljöskatten är tänkt att skydda miljön.

Norden är länder med hög beskattning eftersom samhället finansierar allmännyttiga verksamheter med skattebidrag. I länder med lägre beskattning måste varje medborgare betala själv för de tjänster som behövs. Länderna med allra lägst beskattning kallas skatteparadis. Sådana är till exempel Caymanöarna, Bermuda och Monaco.

Skatteförvaltningen ger råd i skatteärenden. Läs mera på Skatteförvaltningens sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
tis, 03/09/2021 - 01:19
Jag behöver låna 2000
tis, 03/09/2021 - 10:22
Hej! För information eller råd, ställ din fråga på Frågor-spalten: www.ungdomsliv.fi/fraga
Ha en trevlig vår!
MVH, Riina | Ungdomsliv.fi