Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Det är viktigt att ta hand om sin ekonomiska situation. Då inkomsterna och utgifterna är i balans kan man förutsäga situationer, det är inga problem att betala räkningarna och man har råd med nödvändiga inköp.

Ibland kan den ekonomiska situationen svaja: en oväntad utgift äter upp en del av pengarna och kan göra livet svårare. Då lönar det sig att fundera över hur saken bäst kan lösas: genom att spara pengar, att ta ett lån eller att komma överens om betalningen.

Om det ofta är knappt om pengar, räkningarna är obetalade och skuldbördan blir större och större, är det skäl att få bukt på ekonomin. Då gäller det att stanna upp och tänka på hur man sköter sin ekonomi och planera hur problemen kan undvikas i framtiden.

Dåligt skötta pengaärenden är inget att ta lätt på, utan de kan ha långsiktiga följder. Små fakturor som inte betalts kan leda till en betalningsanmärkning och vara ett hinder senare då du vill hyra eller köpa en lägenhet, be banken om ett lån eller ansöka om ett kreditkort.

Koll på den ungas ekonomi på Kuluttajaliittos material på finska.  

Vardagsfix - om pengar: läs mera på Martha.fi-sidor.  

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.