Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Sommarjobb

Det lönar sig att börja söka sommarjobb i tid. Många platser tas redan i årsskiftet, men det lönar sig att leta öppna jobbplatser ännu under våren. Det är också möjligt att söka sommarjobb utomlands.

Du kan söka efter sommarjobb på nätet, i tidningarna, på arbetskraftsbyrån och på anslagstavlorna runt om. Det lönar sig även att fråga släkt och vänner. Kommuner och samkommuner sysselsätter sommartid tusentals unga. Särskilt större företag brukar ha en elektronisk ansökningsblankett på sina hemsidor. Fyll i blanketten noga. Det skadar inte att presentera sig i person hos företagen i närheten: en duktig attityd ger dig enklare arbete än en blankett.

Flera städer har en så kallad sommarjobbsedel som är avsedd för arbetstagarna som stöd för att de anställer en ung sommarjobbare. Fråga din kommuns ungdomstjänst eller arbets- och näringsbyrå om sommarjobbsedeln.

Även om du inte får just det drömjobb du vill ha ska du komma ihåg att all typ av arbetserfarenhet är till nytta i framtiden. Kom ihåg att be om ett arbetsintyg efter att jobbet tar slut, där syns hur länge du jobbat och vad du gjort.

Gör ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren innan du börjar jobba. Det förhindrar möjliga problem under anställningen. Även ett muntligt avtal är ett avtal, men det är enklare att kolla vad ni kommit överens om från ett skriftligt avtal, ifall meningsskiljaktigheter uppstår.

Ibland leder sommarjobbet till mer jobb. En bra arbetare skiljer sig från mängden och kan erbjudas jobb nästa sommar eller under vintern, till exempel kvällstid eller under veckosluten.För sommarjobbet behövs ett skattekort. Skattekortet skickas automatiskt hem i början av året till dem som fyller 16 år eller redan har fyllt 16. Ett graderat skattekort där skatteprocenten ökar i takt med inkomsterna, skickas åt studeranden och elever som tidigare haft låg inkomst. Skatteprocenten är 0 om inkomsten är högst 1210 euro i året. Skatt betalas på den inkomst som överskrider den summan.

Jobba i sommar? Läs mera på TE-tjänster.

Skattekort för studerande hittar du på Skatt sidor.

joBitti är en service för unga som vill förbättra sina jobbsökarfärdigheter. Läs mera på joBitti.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.