Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Bli företagare?

Finland har över 300 000 företag. Företagen klassificeras på basen av deras storlek i mikroföretag (som sysselsätter under 10 personer) i småföretag (10-50 anställda), i medelstora företag (50-249 anställda) eller i storföretag med minst 250 anställda.

Företagsformer är privat näringsidkare med firmanamn, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag och andelslag. Vilken företagsform som det lönar sig att välja beror till exempel på företagets bransch. Den vanligaste företagsformen i Finland är aktiebolaget.

Företagarna har ofta gått olika vägar till sitt val. En har alltid vetat att han eller hon vill grunda ett eget företag eller fortsätta driva sina föräldrars företag, en annan blir företagare genom slumpen. Det viktigaste är att ha en bra affärsidé och ett kunnande. Kunnandet kan skaffas genom studierna, genom jobbet eller kanske via hobbyn. Ett bra företag gör företagarens inkomst möjlig.

Den som vill bli företagare bör ha sin ekonomi i ordning. Att starta eget kan kräva mycket pengar, beroende på branschen. Oftast bör den blivande företagaren skaffa åtminstone lokaler och de maskiner som behövs. Företagaren behöver förmågan att ta behärskade risker och förmågan att göra upp planer och agera exakt och pålitligt. Om du drömmer om ett eget företag kan du ta kontakt med till exempel ditt landskaps näringslivs-, trafik- och miljöcentral Ely eller Uusyrityskeskus, som ger dig stöd på vägen. På många orter ordnas även kurser i företagsamhet och i hur man grundar eget. Du kan även utveckla idén inom olika företagskuvöser.

Det är möjligt att få startpeng för att starta upp ett nytt företag. Startpengen tryggar företagarens inkomst under den tid det förväntas ta för företaget att starta upp och stadga sig, men högst 18 månader.

Att grunda ett företag börjar med en affärsidé. Sedan gör man upp en affärsplan som det lönar sig att sätta tid på. Sedan väljs företagets form och möjliga tillstånd som behövs skaffas. Det krävs till exempel tillstånd att vara taxiföretagare.

Sedan görs en etableringsanmälan som skickas in till företagsdatasystemet. Samtidigt kan det nya företaget anmäla sig till handelsregistret, som mervärdesskattskyldig, till förskottsuppbördsregistret och till arbetsgivarregistret. Företagets bokföring ordnas och de försäkringar som behövs skaffas.

En möjlighet är att bli franchisingföretagare. Då grundas företaget som en del av en känd kedja.

Mera information om startpengen ger TE-tjänster.

Företagsverksamhetens ABC hittar du på Yrittäjät webbtjänst.

Hjälp för dig som planerar företagsamhet finns på NTM-centralens sidor.

Du hittar din närmaste arbets- och näringsbyrå på TE-tjänsters sidan.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.