Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös ska du genast registrera dig som kund hos arbets- och näringsbyrån. Arbetssökningen träder ikraft från det datum då du anmäler dig. Om du redan under ett arbetsförhållande vet att du kommer att bli arbetslös kan du anmäla dig som arbetslöshet innan arbetslösheten börjar.

Du kan anmäla dig på nätet, men arbetsskyddet inleds först under et personligt besök på byrån. Ta med arbetsintyg, ett möjligt permitteringsintyg, skol- och studiebetyg, ett möjligt intyg över utförd värnplikt eller civiltjänstgöring och resultat från den gemensamma ansökningen om du är under 25 år.

Den arbetslösa får utkomstskydd: inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Den inkomstrelaterade dagpenningen ansöks från den egna arbetslöshetskassan och grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet betalas ut av FPA. De som hör till arbetslöshetskassan betalar en medlemsavgift. Genom att gå med i arbetslöshetskassan redan i början av arbetsförhållandet garanterar du att ditt inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd ackumuleras. Du kan börja skaffa det redan under arbetet under studietiden.

Arbetslöshetsförmånen betalas ut mot förutsättningen att arbetssökningen är i kraft. Arbetssökningen förnyas med jämna mellanrum och du bör se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. En arbetssökande som får understöd är skyldig att aktivt söka jobb och förbättra sitt kunnande på överenskommet sätt.En arbetslös är berättigad att få en sysselsättningsplan som görs upp på arbets- och näringsbyrån. I planen kommer man överens om sätt för att se till att den arbetssökande bäst ska kunna nå arbetsmarknaden. Den arbetslöse är även berättigad att få arbetskraftstjänster, så som arbetskraftsutbildning, yrkesval- och karriärplanering och information om utbildningar. Det lönar sig att fråga om dessa på arbets- och näringsbyrån. Den arbetslöse kan få delta i en arbetssökningsundervisning och få understöd för resor som gäller arbetssökandet.

Det är möjligt att studera på deltid under arbetslösheten utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Arbetslöshetssystemets avsikt är inte att stöda heltidsstudier. Därför har en heltidsstuderande inte rätt till arbetslöshetsförmån. Arbets- och näringsbyrån granskar om studierna sker på heltid. Man får göra volontärarbete och delta i talkoarbete. Dessutom kan man driva ett företag på deltid eller deltidsarbeta. Inkomsten från dessa påverkar ändå arbetslöshetsförmånens summa.

Det är både i samhällets och i den arbetslösas intresse att denne snabbt hittar jobb. En person som varit arbetslös i över ett år kallas långtidsarbetslös. I Finland trädde ungdomsgarantin i kraft den 1.1.2013 som garanterar alla unga under 25 år en arbetsplats, en arbetsprövning, en studie-, workshop- eller rehabiliteringsplats inom tre månader från arbetslöshetens början. Samma gäller nyutexaminerade under 30 år.

Bekanta dig med ungdomsgarantin på Ungdomsgarantis sidor.

Om du blir arbetslös, läs mera på TE-tjänsters sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.