Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Arbetsförhållandet

Arbetsförhållandet föds då arbetsgivaren och arbetstagaren ingår arbetsavtal. Arbetsavtalet bör alltid göras skriftligt, men även ett muntligt avtal är bindande. Ibland föregås arbetet av en prövotid som är högst fyra månader lång, men ifall arbetet varar i mindre än åtta månader får prövotiden vara högst hälften av hela anställningens längd. Under prövotiden kan avtalet hävas på skäliga grunder av vilken dera av parterna.

För utfört arbete ska en skälig ersättning fås. I Finland finns ingen egentlig minimilön och arbetsavtalslagen bestämmer inte hur stor lönen ska vara. Lönerna bestäms oftast i branschens arbetskollektivavtal eller enligt arbetsavtalslagens paragraf om allmänt bindande arbetskollektivavtal. Om branschen saknar kollektivavtal bestäms arbetstagarens lön enligt det som överenskommits i arbetsavtalet. Om man inte kommit överens om lönen då arbetsavtalet ingicks ska arbetstagaren enligt arbetsavtalslagen betalas en sedvanlig och rimlig lön för sitt arbete.

Om arbetsavtalet inte innehåller arbetets centrala villkor ska den anställda ges en skriftlig utredning i saken under den första löneperioden. I utredningen ska framgå till exempel när arbetet börjar, hur långt det tidsbundna avtalet är och varför jobbet är tidsbundet, den möjliga prövotiden, var arbetsplatsen ligger, de huvudsakliga arbetsuppgifterna och arbetstiden. Ärenden som gäller arbetsplatsens säkerhet bör behandlas klart och tydligt för att undvika olyckor.Arbetsförhållandet bör avslutas korrekt. Om det är fråga om ett tidsbundet arbetsavtal tar arbetsförhållandet slut på det datum som bestämts utan skild uppsägningstid. Ett avtal som gäller tills vidare avslutas genom uppsägning. Arbetstagaren behöver ingen särskild orsak för att säga upp sig. Arbetstagaren bör dock efterfölja uppsägningstiden. Om arbetsgivaren säger upp arbetsförhållandet bör det finnas en saklig och vägande orsak. En giltig motivering är till exempel inte att den anställda är sjuk eller deltar i en strejk.

Då arbetsförhållandet avslutas är den anställda berättigad till att på förfrågan få ett arbetsintyg. Det är straffbart att inte ge arbetsintyg.

Mera information om avslutande av anställningsförhållande finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

Spelregler på arbetsplatserna hittar du på Arbetsmarknadsnyckelns sidor.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.