Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Arbete vid sidan av studierna

Att arbeta vid sidan av studierna ger inte bara extra fyllnad i börsen utan även värdefull arbetslivserfarenhet. Enligt arbets- och näringsministeriets undersökning klarar sig just de personer bäst i arbetslivet som studerat snabbt och arbetat inom den egna branschen vid sidan av studierna. Även om du inte får jobb från just din bransch är all arbetslivserfarenhet alltid nyttig.

Studierna är den studerandes viktigaste uppdrag. Det vore viktigt att hitta ett arbete som inte saktar upp eller stör studierna för mycket. En flexibel arbetsgivare förstår tentamensstressen. Om arbetet börjar störa studierna för mycket kan du be om att få mindre arbetstimmar. Ingen borde trötta ut sig själv och det måste också vinnas tid för hobbys och vänner.

Till många studieinriktningar hör även arbetspraktik. Praktiken är till för att göra den studerande bekant med arbetslivet och för att skapa förhållanden mellan de studerande och deras kommande arbetsgivare. Arbetspraktikplatsen kan ge mer arbete om arbetsgivaren tycker att praktikanten är lämplig. Inom många branscher kan man även utföra slutarbetet på någon arbetsplats.

Högskolestuderande och elever som utför studier på andra stadiet har rätt till studiestöd till olika villkor. På FPA:s sidor kan du kolla din rätt till studiestöd. Om du arbetar vid sidan av studierna påverkar din inkomst studiestödets storlek. FPA får uppgifter av skattemyndigheten om studiestödtagarnas skattebelagda inkomst. FPA meddelar ifall de måste återbära studiestödet. Om du på förhand vet att dina inkomstgränser kommer att överskridas lönar det sig att återbetala det extra stödet frivilligt. Detta är billigare än återbäringen och du kan spara studiestödsmånaderna och använda dem senare.

Räkna ut hur dina inkomster påverkar studiestödet på Fpa sidan.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.