Nykter – Solklart

“Nykter – Solklart -kampanjen uppmuntrar ungdomar att fira utan rusmedel.’

Snart firas skolavslutningen. En fest är ett trevligt avbrott i vardagen som man gärna minns men att festa i fyllan kan få otrevliga konsekvenser. En berusad tonåring utsätter sig för risken att drabbas av alkoholförgiftning och olyckor av olika slag. Självmord, trafikbrott, ogenomtänkt sex och experimenterande med narkotika sker oftast i berusat tillstånd.

Nykter – Solklart! -kampanjen arrangeras nu för trettonde gången. Den utmanar föräldrar och andra vuxna som har att göra med ungdomar, att erbjuda trygga festalternativ till de unga. De vuxna har ansvar för att tillsammans med de unga skapa sådana miljöer där rusfriheten känns som ett lätt och naturligt val!

Läs mer: http://www.selvinpainkesaan.fi/ruotsi/

Tilläggsinformation:
Marko Kailasmaa,verksamhetsledare,Nykterhetens Vänner rf
marko.kailasmaa(at)raitis.fi, 040 455 4356