Nordjobb - dörren till den nordiska arbetsmarknaden

“Nordjobb förmedlar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt land till ungdomar mellan 18-28 år.’

Nordjobb arbetar för att öka mobiliteten mellan de nordiska länderna och för att förbättra språkkunskaper och kunskap om kulturen i Norden. Programmet förmedlar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt land till unga mellan 18-28 år. Nordjobb har sedan starten skaffat sommarjobb till ca 25 000 nordiska ungdomar. Nordjobb ger således nordjobbaren och arbetsgivaren möjlighet för att bidra till en flexibel samlad nordisk arbetsmarknad. Programmet drivs i Finland av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och finansieras huvudsakligen av Nordiska ministerrådet och undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information hittar man på www.nordjobb.org.